Tiltakskortene er vedlegg til beredskapsplanen, og beskriver hva som skal gjøres ved ulike type hendelser. Tiltakskortene skal ikke endres, men brukes som de er.

Her kan du laste ned alle tiltakskortene.