Årsmelding - 4H Norge

Formål:

4H skal utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

Motto:

Å lære ved å gjøre.

4H-løftet:

Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse.

Kjerneverdier:

• Klart hode
• Varmt hjerte
• Flinke hender
• God helse

Posisjon (4H sin unike kvalitet):

4H er en medlemsstyrt organisasjon hvor medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om.

4H-programmet:

Programmet er delt inn i områdene:
• Natur
• Kultur
• Samfunn
• Helse

Merkesystemet

Når medlemmene har gjennomført og fått godkjent et 4H-år og prosjektet sitt, får de merker. Merkene blir som regel delt ut på klubben sin høstfest. Les mer om merkesystemet i 4H.