Kontaktinformasjon til Norske 4H-alumner:Styret i Norske 4H-alumner


Styret i Norske 4H-alumner (N4HA) består av åtte engasjerte medlemmer som er valgt av årsmøtet. Styret for å øke engasjementet blant alumner over hele landet, og for å styrke alumnenes posisjon i 4H. De jobber også for å skape og bidra til engasjerende aktiviteter for alumnene.

Du kan kontakt  styret via deres Facebook-side eller ved å sende en e-post.

N4HA-styret

På bildet: foran fra venstre: Kristin Eineteig, Iris M. Natten Frydenlund og Anita Lunde. Rad 2 fra venstre: Gina Langodden og Elea Lydia Andreassen Nordli. Bak fra venstre: Caroline Berlin, Thomas Vinnes og Åse Røysland.


På Norske 4H-alumner sitt årsmøte ble følgende valgt inn i styret for perioden 2023/2024:

  • Leder: Iris M. Natten Frydenlund (RAA | 4H Rogaland)
  • Nestleder: Anita Lunde (H.A.N.S.A. | 4H Hordaland)
  • Kasserer: Thomas Vinnes (Telealumn | 4H Telemark)
  • Sekretær: Caroline Berlin (A3 | 4H Agder)
  • PR: Kristin Eineteig (SOFA | Sogn og Fjordane)
  • Styremedlem: Gina Langodden (HOMLA | 4H Hedmark)
  • Styremedlem: Åse Røysland (STÆA | 4H Trøndelag)
  • Vara: Elea Lydia Andreassen Nordli (Ak Jurtappen | 4H Troms)

Vedtekter: Norske 4H-alumner sine vedtekter.

Protokoller: Protokoller fra N4HA-årsmøtene.