Styret i Norske 4H-alumner (N4HA) består av åtte engasjerte medlemmer som er valgt av årsmøtet. Styret for å øke engasjementet blant alumner over hele landet, og for å styrke alumnenes posisjon i 4H. De jobber også for å skape og bidra til engasjerende aktiviteter for alumnene.

Du kan kontakt  styret via deres Facebook-side eller ved å sende en e-post.

Unge mennesker samlet i ring. Gutter og jenter.

F.v.: Emil Barstad, Åse Røysland, Kristin Eineteig, Iris Merete Natten Frydenlund, Eirik Førde, Frida Syvertsen Ek, Fredrik Heien og Anita Lunde.


På Norske 4H-alumner sitt årsmøte ble følgende valgt inn i styret for perioden 2022/2023:

  • Leder: Iris Merete Natten Frydenlund (RAA | 4H Rogaland)
  • Nestleder: Eirik Førde (SOFA | 4H Sogn og Fjordane)
  • Kasserer: Emil Barstad (SOFA | 4H Sogn og Fjordane)
  • Sekretær: Kristin Eineteig (SOFA | 4H Sogn og Fjordane)
  • Styremedlem: Fredrik Heien (VIGGA | 4H Vestfold)
  • Styremedlem: Frida Syvertsen Ek (BASE | 4H Buskerud)
  • Styremedlem: Anita Lunde (H.A.N.S.A. | 4H Hordaland)
  • Varamedlem: Åse Røysland (STÆA | 4H Trøndelag )

Vedtekter: Norske 4H-alumner sine vedtekter.

Protokoller: Protokoller fra N4HA-årsmøtene.