Planen har til hensikt å redusere sannsynligheten for uønskede hendelser og kriser, skape trygghet og redegjøre for hva som skal gjøres og hvem som har ansvar for å gjøre hvilke oppgaver ift. sikkerhet og beredskap.

Beredskapsplanen (PDF, 242KB)har en del vedlegg, blant annet tiltakskort som beskriver hva som skal gjøres ved ulike type hendelser og varslingsplan for ulike ledd og nivå i organisasjonen. Selve beredskapsplanen og tiltakskortene skal ikke endres, men brukes som de er. Varslingsplanen skal fylles ut med riktig navn og kontaktinformasjon.

Ved spørsmål – kontakt 4H i ditt fylke eller rådgiver for opplæring og arrangement.

Beredskapsplan 4H Norge (PDF, 242KB)