Alumnutveksling er et tilbud til alle alumner som ønsker å reise og delta på arrangement utenfor sitt eget hjem- og bofylke. Har du noen gang lurt på hvordan nabofylket arrangerer leir, eller hva alumnklubben på andre siden av landet gjør på sine lokale arrangement? Alumnutveksling er en ordning fra Norske 4H-alumner der du får støtte til å kunne reise og oppleve arrangement utenfor hjem- og bofylket ditt. N4HA støtter med 75% av reisekostnader, opptil 1000,- per deltager.

Kriterier:

  • Gjelder kun fylkesklubbarrangement i andre fylker (ikke nasjonale).
  • Arrangementet kan ikke være i alumnens eget hjem- eller bofylke.
  • Alumner som mottar støtte skal sende noen bilder og en kort tekst om arrangementet til bruk for N4HA.

Søknaden skal inneholde informasjon om deg selv, arrangementet du ønsker å reise til, og hvorfor du søker alumnutveksling. Søknaden sendes før startdato for arrangementet, og reiseregning skal ettersendes senest fire uker arrangementets sluttdato. Reiseregninger sendt etter denne fristen vil ikke bli utbetalt.

Her finner du reiseregningskjemaet. (DOCX, 356KB)


Illistrasjon. Kart som viser oversikt over alumnklubber

Søknadsskjema alumnutveksling