Bli kjent med mulighetene alumnmedlemmer har til å være med og styre organisasjonen. Både alumnklubbene, 4H-fylkene og 4H Norge nasjonalt har styrer, komitéer og arbeidsgrupper du kan stille til valg til, eller delta aktivt i. Det er også mulig å bli klubbrådgiver i en lokal 4H-klubb, eller ta på seg små engasjement i forbindelse med leir, kurs, volleyballturnering og annen aktivitet.


Du finner også mye nyttig informasjon om hvordan drifte en klubb i Møteboka, Kassaboka og Året rundt.


Navn: Sara Eline Malmo FarboPortrettbilde
Alder: 23 år
Klubb: NTAK
Verv: Sentralstyremedlem

Å være medlem av 4H som ung, ga meg gode erfaringer hvor jeg fikk kjenne på inkludering og en følelse av fellesskap. Dette vil jeg legge til rette for at flere barn skal kunne kjenne på i fremtiden, og som sentralstyremedlem får jeg muligheten til det.

Noe av det beste med å være sentralstyremedlem er å møte alle de engasjerte frivillige rundt omkring i landet. Å få muligheten til å videreutvikle og forme 4H til å bli en enda bedre og synligere barne- og ungdomsorganisasjon gir meg energi i en ellers hektisk hverdag.

 


PortrettbildeNavn: Anders Tørum
Alder: 19 år
Klubb: STÆA
Verv: Voksenleder på leir

Før Nordisk leir 2023 ble jeg spurt om jeg hadde lyst til å delta på voksenlederkurs. De ansatte og hovedlederen så potensiale i meg, jeg tar ansvar og går godt overens med folk.

Jeg synes det har vært veldig morsomt, lærerikt, spennende og utfordrende å være leder. Jeg blir kjent med mange, både medlemmer og ledere, og jeg får masse nye erfaringer som kommer godt med senere i livet.

Det jeg har lært på instruktørkurs og voksenlederkurs har vært veldig relevant for det jeg gjør som leder, så jeg anbefaler alle å delta dersom muligheten byr seg.


PortrettbildeNavn: Hege Einset
Alder: 21 år
Klubb: MORAL
Verv: Leder i alumnklubb

Å være leder i en alumnklubb er utrolig morsomt! Jeg synes det er veldig givende å kunne styre klubben og jobbe for at medlemmene skal ha det best og morsomst mulig.

Selv om man gir mye av seg selv, får man også utrolig mye tilbake. Jeg får deltatt på masse kult, jeg lærer nye ting, opplever mestring, og utvikler meg generelt som person.

Jeg anbefaler alle som har tenkt tanken, om å kaste seg ut i det. Selv om det følger mye ansvar med vervet, så er hele styret sammen om det. Så ikke nøl, du vil ikke angre!

 


PortrettbildeNavn: Lisa Jonetta Ølvestveit
Alder: 21 år
Klubb: H.A.N.S.A.
Verv: Leirsjef for Landsleir 2024

Vil du læra mykje, samarbeida med engasjerte menneske, samtidig som du «lærer ved å gjøre»? Då kan eg anbefala å takke ja, dersom du blir spurt om å vera leirsjef.

I rolla gir ein andre sjansen til å vera en del av noko større. Saman med andre vert det skapt eit inkluderande og inspirerande miljø. Ein får bidra til personleg vekst for alle involverte, og er med på å skapa uforgløymelege augneblink for alle deltakarane på leiren.

Vervet har gitt meg mange spanande opplevingar, og eg har lært utruleg mykje. Eg har til og med fått møtt HKH Kronprinsen!


PortrettbildeNavn: Ellen Askheim
Alder: 23 år
Klubb: Svanen 4H
Verv: Klubbrådgiver

Jeg følte meg ikke ferdig i klubben min da jeg mottok plaketten, så jeg valgte å fortsette som klubbrådgiver. Det har jeg ikke angret på!

Det føles meningsfullt å være med på å gi barn og unge muligheten til å føle mestring og glede. Å se hvordan unge i ulik alder og med forskjellig bakgrunn kan utforske verden og jobbe godt sammen, er veldig givende.

Min erfaring er at det er lettere å få en tettere relasjon til medlemmene når man er ung, så jeg synes flere burde bli klubbrådgivere selv om de er unge.


PortrettbildeNavn: Ragna Heggelund
Alder: 25 år
Klubb: NIFYEA

Verv: Kasserer

4H er en organisasjon drevet av frivillighet, og er avhengig av engasjerte hoder og varme hjerter. Å delta i styrearbeid er en måte å gi tilbake til en organisasjon som har bidratt med verdifull kunnskap og glede, slik at andre og kan oppleve det samme.

Deltakelse i styrearbeid gir deg ferdigheter som er verdifulle, ikke bare for din egen utvikling, men også for andre arenaer. Som kasserer har jeg utviklet ferdigheter som har vist seg verdifulle i arbeidslivet, og som har blitt verdsatt av arbeidsgivere.