Nasjonale muligheter:


 • Aktivitetshelg: hver høst inviterer Norske 4H-alumner (N4HA) til et spennende og sosialt arrangement hvor du som alumn kan møte venner fra hele landet, og være med på en fellesaktivitet . Tidligere aktiviteter har vært: rafting i Sjoa med brupendelhopp og surfing på Borestranda.
   
 • Voksenlederkurs: hvert år arrangerer N4HA kurs for eksisterende og kommende ledere på leir på oppdrag fra 4H Norge. Skal du være leder for ditt fylke og ønsker å utvide kunnskapen din? Les mer om voksenlederkurset.
   
 • Instruktørkursutvalget (IKU): Annet hvert år utnevnes det instruktører til instruktørkursutvalget. Instruktørene er i alderen 18-26 år. Sammen med en ansatt i 4H Norge er de ansvarlige for å arrangere det nasjonale instruktørkurset. Ønsker du god erfaring innen planlegging, gjennomføring og evaluering av store, nasjonale kurs er kanskje IKU noe for deg?
   
 • Nasjonalt instruktørkurs: Kurset for deg som ønsker å være instruktør på styrevervskurs eller friluftslivkurs. Trives du med å lære bort til andre og er motivert til å holde kurs for andre 4Here? Les mer her instruktørkurset her.
   
 • 4H-gård: Det er 4H-gårder og 4H-setre over hele landet. Gårdene arrangerer aktiviteter gjennom hele året, og du kan både besøke og bidra. Hvis du er gårdbruker selv og brenner for det du driver med og ønsker å formidle det til flere, kan du også søke om å bli 4H-gård. Les mer om 4H-gård Norge og 4H-gårdene.
   
 • Lokal aktivitet: Det varierer fra fylke til fylke hvilken aktivitet du som alumn kan delta på eller bidra i. 4H-fylkene setter pris på en hjelpende hånd i forbindelse med årsmøte, plakettfest, 4H-dag, storkurs mm., og alumnklubbene varter opp med bowling, rafting, blåtur og andre koselige og sosiale aktiviteter. Oversikt over hva de ulike alumnklubbene tilbyr. Se dine muligheter i 4H-fylkene. Oversikt over verv du kan stille til.
   
 • Leir: På lik linje med andre 4H-medlemmer, kan også alumner reise på leir som deltakere. Følg med på vår arrangementsoversikt og meld deg på når påmeldingsfristen åpner.
   

Internasjonale muligheter:


 • Rural Youth Europe: Som alumnmedlem kan du søke om å delta på alle Rural Youth Europe sine arrangement. Deres årlige arrangement er Study Session (vår), rally (sommer) og Autumn Seminar på høsten. Les mer om arrangementene.
   
 • Studietur til Gambia: Annet hvert år reiser 4H Norge på studietur til Gambia, og du som alumn har mulighet til å være med. Vil du lære mer om Gambia og 4H i et annet land, bo hos vertsfamilier i landsbyer og også nyte kysten? Les mer om 4H i Gambia.
   
 • USA-utveksling: I juni/juli annet hvert år reiser en gjeng ungdommer i alderen 15 - 18 år på utveksling til USA for å bo 4 uker i vertsfamilie. Som alumn har du mulighet til å være med som reiseleder, få gode erfaringer og fantastiske opplevelser. Høres det ut som noe for deg? Les mer om USA-utvekslingen.
   
 • IFYE-utveksling: Som alumn har du mulighet til å være med på International 4H-Youth Exchange, en unik mulighet til å oppleve et annet land og en annen hverdag sammen med en vertsfamilie. Er dette noe du kunne tenke deg? Les mer her (International 4H Youth Exchange - 4h / IFYE-utveksling 2023 - 4h).
   
 • Vertsfamilie: Hvert år kommer IFYE-ere (18 - 30 år) og annet hvert år kommer amerikanske ungdommer (15 - 18 år) på utveksling til Norge. De skal bo i vertsfamilier, og delta i hverdagen og aktiviteter i nærmiljøet. Høres dette ut som noe for deg og din familie? Les mer om det å være vertsfamilie.

Ulike styrer, komiteer og arbeidsgrupper jobber ulikt. Det vil derfor være variasjoner i innholdet som beskrevet over. Har du innspill til oss - kontakt oss gjerne!