Her kommer en egen nettside for N4HA. Siden er under oppbygging!

Som alumn har du mulighet til å fortsette å gjøre det du liker best i organisasjonen vår. For noen er det beste å delta på nasjonale og lokale arrangement som deltager, å ha det gøy uten ansvar med andre flotte alumner. For andre er det beste å bidra med frivillig arbeid, lokalt i egen alumnklubb eller eget fylke, eller nasjonalt i ulike styrer og arrangement.

Mottoet vårt er: «gjør det beste lenger!»


Kontaktinformasjon til Norske 4H-alumner: