4H Norge har ulykkesforsikring som automatisk gjelder for alle medlemmer og registrerte klubbrådgivere, i tillegg har vi en avtale som dekker ikke-medlemmer på 4H-arrangement.

I tillegg har 4H Norge en ansvarsforsikring som gjelder for alle 4H-arrangement. Vi anbefaler uansett at medlemmene i tillegg har egen reiseforsikring.

4H Norge har forsikringer gjennom Gjensidige.

VIKTIG: 

Alle klubbrådgivere må være registrert med verv i medlemssystemet for at forsikringen skal gjelde klubbrådgiverne.


Skademeldingsskjema

Skjemaer om personskade kan inneholde sensitive opplysninger og skal derfor meldes direkte i Gjensidiges portal av den berørte. 4H Norges forsikringsnummer er 64291106, og skal benyttes ved henvendelse til Gjensidige.

Egenandel: vi gjør oppmerksom på at det er en egenandel på kr 500,- i forsikringen.

Informasjonsskriv: om hvilke aktiviteter forsikringen ikke dekker og hva som er sikkerhetsforskriftene rundt ulike risikoaktivitieter: 4H Norges ansvarsforsikring (PDF, 119KB).

 

Se mer informasjon om forsikringene nedenfor: