4H Norge har ulykkesforsikring som automatisk gjelder for alle medlemmer og registrerte klubbrådgivere, og en avtale som dekker ikke medlemmer på 4H-arrangement.

I tillegg har 4H Norge en ansvarsforsikring som gjelder for alle 4H-arrangement. Vi anbefaler uansett at medlemmene i tillegg har egen reiseforsikring.

4H Norge har forsikringer gjennom Gjensidige. 

Skademeldingsskjema

Skjemaer om personskade kan inneholde sensitive opplysninger og skal derfor meldes direkte i Gjensidiges portal av den berørte. 4H Norges forsikringsnr er 64291106 .

Egenandel: vi gjør oppmerksom på at det er en egenandel på kr 500,- i forsikringen.

Informasjonsskriv: om hvilke aktiviteter forsikringen ikke dekker og hva som er sikkerhetsforskriftene rundt ulike risikoaktivitieter: 4H Norges ansvarsforsikring (PDF, 119KB).

4H Norge forsikringer

4H Norge har ulykkesforsikring som automatisk gjelder for alle medlemmer, i tillegg har vi en avtale som dekker ikke medlemmer på 4H arrangement.

4H Norge har også en ansvarsforsikring som gjelder for alle 4H-arrangement. Vi anbefaler at medlemmene i tillegg har egen reiseforsikring.

VIKTIG: Alle klubbrådgivere må være registrert med verv i medlemssystemet for at forsikringen skal gjelde klubbrådgiverne.

4H Norges forsikringsnr er 64291106 og skal benyttes ved henvendelse til Gjensidige, se mer informasjon om forsikringene nedenfor: