Sentralstyret er styringsorgan for 4H Norge i samsvar med 4H Norge sine vedtekter og
vedtak fattet av landsmøtet for 4H Norge. Sentralstyret består av syv medlemmer med stemmerett. Martin Holmen er styrelededer.

Du finner kontaktinfo til sentralstyremedlemmene på denne siden.

Emil Barstad er observatør for Norske 4H-alumner (N4HA) og Ole Mathis Opstad Kruse er observatør for 4H-gård Norge.


Landsstyret består av sentralstyret, alle fylkesstyreledere, én representant fra Norske 4H-alumner og én representant fra 4H-gård Norge. Landsstyret er et vedtaksdyktig organ der alle delegater har tale-, forslags- og stemmerett. Landsstyret skal møtes én gang i landsmøteår og to ganger i mellomår, eller når sentralstyret eller en tredjedel av landsstyret krever det.