Besøks- og postadresse:
4H Hedmark
C/O 4H Oppland
Kirkegata 70
2609 LILLEHAMMER