Besøks- og postadresse:

4H Akershus og Oslo

Christian Krohgs gate 10

0186 Oslo