Besøks- og postadresse:
Skolegata 22
7713 STEINKJER

Bankkontonummer:
4410 21 17759

Organisasjonsnummer:
919 86 9224