Besøksadresse
4H Oppland
Kirkegata 70
2609 LILLEHAMMER
Kontoret er samlokalisert med Oppland Bondelag, underetasjen i Skogbrukets Hus.

Postadresse
4H Oppland
Kirkegata 70
2609 LILLEHAMMER