Besøks- og postadresse:
4H Finnmark
Svanvhovd 23
9925 SVANVIK