Besøks- og postadresse:

4H Møre og Romsdal

Adresse: Sykkylvsvegen 125, 6230 SYKKYLVEN

Telefon: 960 96 783

E-post: moreogromsdal@4h.no

Kontonummer: 3980 07 12835