Aspirantmerke

I merkesystemet er det ett aspirantmerke, men det finnes i tre forskjellige farger. Aspirantmerket deles ut til både 10-åringer og 11-åringer, samt miniaspiranter under 10 år. Siden aspirantmerket har ulik farge, får aspirantene ulikt merke hvert år. (9-åringer = grønt merke, 10-åringer = blått merke og 11-åringer = rødt merke).

Bronsemerke/sølvmerke/gullmerke

Merkene fra og med bronse blir tildelt fortløpende etter antall gjennomførte prosjekt etter fylte 12 år. Man tar ikke hensyn til medlemmets alder, men hvor mange prosjekt 4H-eren har gjennomført. Det vil si at 4H-eren får bronsemerke for sitt første prosjekt, sølvmerke for sitt andre osv, uavhengig av alder.
 

Fagskjold

Følgende fagskjold finnes: fagskjold bronse, fagskjold sølv og fagskjold gull.
 

Plakettnål og plaketten.

For å få plaketten må 4H-medlemmet ha gjennomført og fått godkjent sju prosjektår før de fyller 26 år (aspirantprosjektene teller ikke).

4H-prosjekter

For å få plaketten må 4H-medlemmet ha gjennomført sju prosjekt (aspirantprosjektene teller ikke) før de fyller 25 år. Som hovedregel kan man bare ha ett prosjekt pr. år. Dispensasjon kan gis etter søknad til 4H i fylket. Aspirantene får utdelt et aspirantmerke som blir delt ut til alle aspiranter enten de er 10 eller 11 år gamle. Klubbrådgiverne får tildelt merke etter fem år.
 

50 %-regelen

For å få godkjent 4H-året og prosjektet, må 4H-eren delta på minst 50 % av aktivitetene i klubben. Dersom det ser ut til at et medlem ikke vil greie 50 % frammøte, er det viktig at styret gir vedkommende beskjed om dette i så god tid på forhånd at man har  mulighet til å få 4H-året og prosjektet godkjent. Ulike årsaker kan kvalifisere for fritak fra 50%-regelen. Styret i klubben behandler selv søknader om fritak fra denne regelen.

 

Illustrasjon av merkesystemet i 4H

NB: De som har hoppet over år, må ”ta igjen” merkene før de går videre. Før man kan motta plaketten, må man ha alle merkene. Alle medlemmer kan selv sjekke i medlemsregisteret hvilket merke de skal ha. Klubbrådgiverne kan se for alle medlemmene i klubben.