For å oppnå plaketten i 4H-løpet må man samle 1000 poeng og være 18 år eller eldre det året man mottar plaketten.

Det tidligere plakettløpet var et prosjektbasert løp, som gikk over sju år. I det nye 4H-løpet skal 4H-ere samle poeng til plaketten, både ved å gjennomføre et 4H-prosjekt og ved å være en aktiv 4H-er. På denne måten kan barn og unge utvikle seg til en aktiv og samfunnsengasjert ungdom, på mange ulike måter.


Siden oppdateres forløpende fram mot ny lansering av prosjektplattformen!