Viktig informasjon:

Det er for tiden mange brukere på prosjektplattformen. Hvis dere opplever at løsningen er treg og/eller har problemer med pålogging og lagring, ber vi dere være tålmodige - og om å prøve igjen senere. Tregheten skyldes stor trafikk på løsningen, og vi jobber med å utbedre dette. Lykke til med ferdigstillelsen av 4H-prosjektene!