4H skal være et trygt og bra sted for barn og ungdom. Er det noe som gjør at du ikke er trygg, du har opplevd noe som ikke er greit eller ønsker å si fra om at andre har opplevd noe som ikke er greit? Da kan du si fra ved å trykke på knappen under og fylle ut et lite skjema. Du kan også snakke med klubbrådgiver i klubben din eller en som jobber i 4H (f.eks. regionkoordinator eller generalsekretær – se kontaktinfo her).

PS: Hvis det er noe som haster / er akutt er det viktig at du ringer.

Det du sender inn blir lest av én person og kanskje blir saken din pratet om i en liten gruppe (tre personer) som er valgt ut til å håndtere slike saker. Deretter ringer vi deg eller sender deg en e-post og prater med deg om hva vi skal gjøre med det problemet du har sagt fra om. Hvordan saken håndteres videre kommer an på hva saken handler om.

Knapp: Si fra-skjema

 

QR-kode: Si fra-skjema