4H Norge takker alle som støtter organisasjonen ved å kjøpe lodd i vårt Landslotteri!

Hvorfor ha landslotteri?

4H Norges årlige landslotteri er en nødvendig inntektskilde. Loddsalget er ikke bare viktig for klubbene, men for driften av 4H i fylket og 4H Norge. En del av overskuddet går dessuten til 4Hs solidaritetsarbeid i Gambia, der barn og unge i landsbyene hjelpes til en bedre fremtid.

Antall lodd

Hver klubb skal selge minimum 15 lodd pr. medlem over ti år, men det er fullt mulig å selge flere. Ekstra lodd  kan bestilles ved å sende en e-post til 4hnorge@4h.no.

Faktura

Fakturaen for loddene har betalingsfrist 15. september.


Fortjeneste

Prisen pr lodd er kr 20,- Klubbene får kr 3,- pr lodd for de 15 første solgte pr. medlem. Hvis det selges mer enn  15 lodd pr. medlem, får klubbene kr 10,- pr lodd i fortjeneste (f.o.m. lodd nr. 16).

I år (2020) øker vi det klubbene tjener på loddsalget fra tre til åtte kroner pr. lodd! Vi håper dette gjør det enda morsommere å selge loddene, og at de økte inntektene kommer godt med i en tid hvor det ikke er så lett for klubben å tjene penger pga koronapandemien. NB! Foreløpig kun i 2020!

 

Salsperiode

Loddene kan selges fram til 15. september.

Premiering

Den klubben i fylket som selger flest lodd pr. medlem får kr 5.000,- i premie. Den klubben i hele Norge som  selger flest lodd pr. medlem får i tillegg kr 10.000,-.

Retur av usolgte lodd

Det er KUN mulig å returne usolgte lodd av de loddene som er bestilt utover de loddene som hver klubb får automatisk. Frist for retur av ekstraloddene, er 1. oktober.

Dispensasjon

Unntaksvis er det mulig for 4H-klubben å søke sentralstyret om dispensasjon fra antall solgte lodd pr. medlem. Det vil ikke bli innvilget søknader om å selge færre enn 10 lodd pr. medlem i klubben.

Søknader om dispensasjon skal være begrunnet. Mulige dispensasjonsgrunner for klubben kan være mange 4H-medlemmer i et geografisk avgrenset område med lite befolkningsgrunnlag, eller andre ekstraordinære forhold.

Eventuelle søknader om dispensasjon sendes pr e-post til 4hnorge@4hno eller pr post til 4H Norge, Schweigaards gate 34A, 0191 OSLO. Frist for å sende dispensasjonssøknad er 1. mai.