• Bli med på studietur til Gambia - januar 20201 NB! Kansellert på grunn av covid-19!

4H Gambia er nå en stor organisasjon med mange tusen medlemmer, fordelt på flere titalls 4H-klubber, som også har aktivitet på mange skoler. Hovedaktiviteten i 4H Gambia er ute i klubbene og på skolene.

Arbeidet er finansiert med midler fra 4H Norges solidaritetsfond (PDF, 90KB), som årlig får tilført penger fra 4H Norges landslotteri.

4H-medlemmene og 4H-klubbene har ulike 4H-prosjekt som for eksempel sauehold, peanøtt- og grønnsakdyrking, telefonladebusiness, landsbybutikk eller såpeproduksjon. Opplæring i hagebruk og grønnsaksdyrking er i fokus, og særlig på skolene blir det gitt opplæring i hagebruk. Prosjektene blir drevet av hele klubben, ikke av enkeltmedlemmer slik som i Norge. Utenom 4H-prosjektene driver 4H-klubbene organisasjonsarbeid og dugnadsarbeid i landsbyene.

Mottoet «Å lære ved å gjøre», eller «Learning by doing», er det samme i Gambia som i Norge 
Det har vært ulike former for utveksling mellom de to 4H-organisasjonene. For tida arrangerer 4H Norge studietur til Gambia annethvert år.

Styringsgruppa for Gambia-samarbeidet følger opp driften av samarbeidsavtalen mellom 4H Norge og 4H Gambia.Bli med på studietur til Gambia!

Vil du oppleve 4H i et annet land, i en litt annen verden? 4H Norge arrangerer vanligvis studieturer til Gambia annet hvert år. Studieturen til Gambia er en unik mulighet til å bli kjent med Gambia og 4H Gambia. Dere bor hos vertsfamilier i ulike landsbyer, besøker 4H-klubber og får være med på 4H-aktiviteter.

Vi blir ute ved kysten noen dager for å akklimatisere oss, for å bli kjent med hverandre og for å forberede oss, før vi reiser inn i landet med en liten minibuss. Her besøker vi flere landsbyer med 4H-klubb og ser på deres prosjekter, besøker skoler med 4H-aktiviteter og grønnsakshager, og deltar i workshoper mm.

I ca fire netter bor og spiser vi to og to hos vertsfamilier i landsbyen, men gruppa bor sammen på gjestehus innimellom. Før vi reiser hjem til Norge, tilbringer vi noen dager ute ved kysten igjen, der vi deler våre opplevelser og inntrykk og forbereder våre presentasjoner.

Vi har plass til 14 deltakere, og for å bli en av de heldige må du enten være 4H-er over 16 år, alumn, klubbrådgiver, ansatt eller annen form for ressursperson i 4H. To norske reiseledere og representanter fra 4H i Gambia blir med på reisen. Programmet passer godt for 4H-prosjektet «Vindu mot verden».