4H Gambia er nå en stor organisasjon med mange tusen medlemmer, fordelt på flere titalls 4H-klubber, som også har aktivitet på mange skoler. Hovedaktiviteten i 4H Gambia er ute i klubbene og på skolene.

Arbeidet er finansiert med midler fra 4H Norges solidaritetsfond (PDF, 90KB), som årlig får tilført penger fra 4H Norges landslotteri.

4H-medlemmene og 4H-klubbene har ulike 4H-prosjekt som for eksempel sauehold, peanøtt- og grønnsakdyrking, telefonladebusiness, landsbybutikk eller såpeproduksjon. Opplæring i hagebruk og grønnsaksdyrking er i fokus, og særlig på skolene blir det gitt opplæring i hagebruk. Prosjektene blir drevet av hele klubben, ikke av enkeltmedlemmer slik som i Norge. Utenom 4H-prosjektene driver 4H-klubbene organisasjonsarbeid og dugnadsarbeid i landsbyene.

Mottoet «Å lære ved å gjøre», eller «Learning by doing», er det samme i Gambia som i Norge 
Det har vært ulike former for utveksling mellom de to 4H-organisasjonene. For tida arrangerer 4H Norge studietur til Gambia annethvert år.

Styringsgruppa for Gambia-samarbeidet følger opp driften av samarbeidsavtalen mellom 4H Norge og 4H Gambia.