RYE er en europeisk paraplyorganisasjon for ungdomsorganisasjoner med tilknytning til bygdene, f.eks. 4H-organisasjonene i de nordiske landene og Young Farmers.

RYE er en medlemsstyrt organisasjon ledet av ungdom, for ungdom.

Vårseminar

Vårseminaret holdes vanligvis i et av Europarådets ungdomssentre, enten i Strasbourg eller Budapest. Seminaret dekker temaer som lederopplæring, organisasjonsutvikling, ungdomsdeltakelse, demokrati eller menneskerettigheter. 4H Norge kan sende to deltakere.

Rally

Rally arrangeres hver sommer, og organiseres av en av medlemsorganisasjonene. Det er en intens uke med et program som dekker tema som ledelse, teamarbeid og interkulturell opplevelse. 4H Norge kan sende fem deltakere.


Høstseminar

Høstseminaret blir arrangert i samarbeid med en RYEmedlemsorganisasjon, og arrangeres derfor med forskjellige tema og i forskjellige land hvert år. 4H Norge kan sende to deltakere.

Nominasjoner og søknader til vår- og høstseminaret og Rally sendes til 4H Norge.

Vil du vite mer om kommende RYE Events, kan du besøke deres nettside.