RYE er en europeisk paraplyorganisasjon for ungdomsorganisasjoner med tilknytning til bygdene, f.eks. 4H-organisasjonene i de nordiske landene og Young Farmers.

RYE er en medlemsstyrt organisasjon ledet av ungdom, for ungdom.


Rural learning on the move

Rural Learning on the Move er et nytt tilbud fra RYE til frivillige og ansatte i bygdeungdomsorganisasjoner.


Vårseminar

Vårseminaret holdes vanligvis i et av Europarådets ungdomssentre, enten i Strasbourg eller Budapest. Seminaret dekker temaer som lederopplæring, organisasjonsutvikling, ungdomsdeltakelse, demokrati eller menneskerettigheter. 4H Norge kan sende to deltakere.


Rally

Rally et stort, årlig stevne for 4H-ere og bygdeungdommer i Europa, som organiseres av en av medlemsorganisasjonene. Det er en intens uke med et program som dekker tema som ledelse, teamarbeid og interkulturell opplevelse. Dersom du er en aktiv alumn eller klubbrådgiver mellom 18 og 26 år, og kan kommunisere bra på engelsk og er villig til å delta aktivt i workshops og anna læring, er dette kanskje noe for deg? 4H Norge kan sende fem deltakere (fire deltakere og én teamleder).Høstseminar

Høstseminaret blir arrangert i samarbeid med en RYE-medlemsorganisasjon, og arrangeres derfor med forskjellige tema og i forskjellige land hvert år. 4H Norge kan sende to deltakere.

Nominasjoner og søknader til vår- og høstseminaret og Rally sendes til 4H Norge.

Vil du vite mer om kommende RYE Events, kan du besøke deres nettside.

Følg med på RYE’s hjemmeside for pris og mer info. Interesserte kan melde sin interesse allerede nå til siv.halvorsen@4h.no