i 4H kan medlemmene delta på mange ulike kurs, og utvikle seg


Styrevervkurs

På styrevervkurs lærer styremedlemmene i klubbene mer om styrevervene sine (leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem). Både nye og gamle styremedlemmer kan delta, og lære mer om hvilke oppgaver som ligger til de ulike vervene, og hvordan styret skal drifte klubben.

Instruktørkurs

Målet for intruktørkurset er å gjøre deltakerne i stand til å holde selvstendige kurs i eget fylke. Deltagerne kan fordype seg i styreverv eller i friluftsliv, og lære å holde enten styrevervskurs eller friluftslivkurs. Etter endt opplæring, er deltageren ferdigutdannet instruktør i 4H Norge, og kan brukes på kurs i hele landet.

Voksenlederkurs

Målgruppen for voksenlederkurset er voksenpersoner, som anses som ressurspersoner i fylkene; eks. klubbrådgivere, engasjerte foreldre og alumner.

På kurset får deltagerne kunnskap om grunnleggende førstehjelp og psykososial førstehjelp. De får også tips og og triks, som er relevante for leir og kurs. På voksenlederkurset er det også erfaringsutveksling. Målet er at deltagerne skal bli trygge på at de kan takle de utfordringene de kan møte på som voksenleder på 4H-arrangementer.

Voksenlederkurset arrangeres av Norske 4H-alumner.

Inn- og utreisekurs

Forberedelse for alle som skal dra på utveksling med 4H, enten som IFYE-er eller gjennom USA-utvekslingen. Kurset er også en debrief for alle som deltok IFYE-utvekslingen året før. Kurset er obligatorisk for inn- og utreisende IFYE-ere, samt deltakere på USA-utvekslingen.