Siden 4H sin oppstart i USA i 1902, har 4H-ideen spredd seg til mer enn 70 andre land over hele verden. I 2014 kom mange av disse landene sammen i Korea og dannet Global 4H network – et nettverk som binder sammen 4H-organisasjoner globalt med mål om å styrke lokalsamfunn gjennom positiv ungdomsutvikling. Felles for oss alle er en 4H-kløver, et 4H-løfte og at alle 4H-ere lærer ved å gjøre.

Løsningen for et mer bærekraftig samfunn og framtid ligger hos dagens ungdom. Målet med det globale 4H-nettverket er å nå 25 millioner medlemmer innen 2025. Ved å jobbe sammen kan 4H styrke lokalsamfunn, bidra til matauk og kunnskap, og gi næring til både kropp og sinn.

Les erklæringa til Global 4H Network. (PDF, 1MB)
 

Den globale ungdomskomiteen

Det globale nettverket har et styre som består av representanter fra alle verdensdelene, men det ble etterspurt større ungdomsengasjement globalt også.

Derfor ble det i september 2021 etablert en global ungdomskomité, Global 4-H Youth Committee. Denne komiteen består av representanter fra alle 4H-regionene og Europa fikk to representanter: En fra Finland og en fra Kosovo.
 

Ungdomserklæringen

Ungdomskomiteen kom frem til en erklæring, der de definerer fem mål for å spre 4H-programmet til flere samt jobbe for en bedre verden.

Ungdomskomiteen vil jobbe for å fortsette 4Hs lange utdanningshistorie på meningsfulle område som ledelse, bygdeutvikling og landbruk Erklæringen setter også søkelys på at 4H-ere verden over er opptatt av at vi skal vokse som organisasjon, samt at 4H må ha et større perspektiv på hva vi kan bidra med i vårt arbeide: Bl.a globalt samarbeid i forbindelse med ettervirkninger av Covid-19, å fortsette å være en inkluderende organisasjon, samt globalt samarbeid om FNs bærekraftsmål.

Du kan lese hele «Global 4-H Youth Committee Statement» her (PDF, 117KB).
 

Den globale 4H-dagen

1. november hvert år feires Global 4H Day.
 

Se 4H-ere fra andre land

I forbindelse med Global 4H digital Summit høsten 2021 ble det laget en rekke videoer som viser flere personlige 4H-historier. Du kan se disse her: «4-H Experience Sharing».