Hva er leir?

Pakk sovepose, tannbørste og telt – og bli med på leir! I 4H elsker vi å dra på leir enten det er små overnattingsturer med klubben eller store internasjonale leirer. Leirene er alt fra et par dager til en hel uke proppet med nye og gamle venner, volleyball, tevlinger, leirbål og en mengde aktiviteter som varierer fra leir til leir.

Hvor er det leir?

Det arrangeres leirer over hele landet – både lokalt, regionalt, nasjonalt. I tillegg finnes det internasjonale leirer for de eldste 4H-erne.

Hvem kan dra på leir?

I 4H finnes det leirer for alle. Hvert år arrangeres det aspirantleirer og fylkesleirer i fylkene. De minste 4H-erne får treffe andre medlemmer under 12 år på aspirantleir. De over 12 år kan dra på fylkesleir. Aspirant- og fylkesleir varer i ca. en helg, altså tre dager.

Det året du fyller 14 år er mulighetene større. Da kan du dra på landsleir og nordisk leir. Disse to leirtypene varer en hel uke, og arrangeres annen hvert år.

I år med partall arrangeres det landsleir ett eller annet sted i Norge for alle landets medlemmer. I år med oddetall arrangeres det nordisk 4H-leir for 4H-ere fra hele Norden. Disse leirene er enten i Norge, Danmark eller Finland.