Ved å åpne hjemmet ditt for en ungdom fra et annet land, kan du få en smak av en annen kultur - rett og slett en reise i din egen stue!

Hvert år kommer det IFYE-ere fra forskjellige land til Norge, og alle skal bo i ulike fylker. Annethvert år kommer det også ungdom gjennom USA-utvekslingen, som også trenger vertsfamilier. Alt i alt trengs det derfor ganske mange vertsfamilier hvert år.

Å være vertsfamilie er en spennende opplevelse. Du får en viktig oppgave fordi du er med på forme oppholdet for den som kommer, og gi et bilde av hverdagen i Norge. Du får mulighet til å vise fram lokalmiljøet der du bor, og du vil bli kjent med et annet lands språk og kultur. I utgangspunktet bør begge parter snakke brukbart engelsk.

Det er 4H i fylket som har ansvaret for å organisere vertsfamileoppholdet. Har du lyst til å være vertsfamilie, eller kjenner du noen andre som kan tenke seg det?  - Ta kontakt med 4H i ditt fylke eller 4H Norge!


Vertsfamilier 2020

Vi søker vertsfamilier for sommeren/høsten 2020. Å være vertsfamilier er spennende, lærerik og en opplevelse for hele familien. Den som kommer på besøk skal være et vanlig familiemedlem og være med dere i hverdagen.  Fra 21. juni og utover sommeren/høsten trenger vi vertsfamilier til våre internasjonale venner.

21. juni kommer deltakerne på International 4H Youth Exchange (IFYE) til fylkene, og skal ha vertsfamilier der. De som kommer er i alderen 18 – 30 år (de fleste rundt 20) og trenger vertsfamilier i ulike tidspunkt og lengder (1-3 uker hos hver familie).


28.juni kommer 20 amerikanske 4H-ere i alderen 15-18, samt 2 voksne reiseledere til Norge. Disse skal ha hver sin vertsfamilie fra 28.juni - 23.juli. Vertsfamilien må ha ungdom i samme alder (og helst samme kjønn) som den amerikanske ungdommen.


Vil du være vertsfamilie? Fint! Da kan du enten
•    Kontakte fylkeskontoret ditt og gi beskjed - eller
•    Kontakte rådgiver internasjonalt Siv Halvorsen; siv.halvorsen@4h.no