Ved å åpne hjemmet ditt for en ungdom fra et annet land, kan du få en smak av en annen kultur - rett og slett en reise i din egen stue!

Hvert år kommer det IFYE-ere fra forskjellige land til Norge, og alle skal bo i ulike fylker. Annethvert år kommer det også ungdom gjennom USA-utvekslingen, som også trenger vertsfamilier. Alt i alt trengs det derfor ganske mange vertsfamilier hvert år.

Å være vertsfamilie er en spennende opplevelse. Du får en viktig oppgave fordi du er med på forme oppholdet for den som kommer, og gi et bilde av hverdagen i Norge. Du får mulighet til å vise fram lokalmiljøet der du bor, og du vil bli kjent med et annet lands språk og kultur. I utgangspunktet bør begge parter snakke brukbart engelsk.

Det er 4H i fylket som har ansvaret for å organisere vertsfamileoppholdet. Har du lyst til å være vertsfamilie, eller kjenner du noen andre som kan tenke seg det?  - Ta kontakt med 4H i ditt fylke eller 4H Norge!