Studieturen er eit unikt høve til å bli kjend med Gambia, med 4H i Gambia og med mange kjekke gambiske og norske 4H-arar. Deltakarane bur hos vertsfamiliar i ulike landsbyar og får vere med på 4H-aktivitetar. To norske reiseleiarar og representantar frå 4H i Gambia blir med på reisa i lag med 16 deltakarar frå 4H Norge.

Planen er at vi møtast til samling om ettermiddagen på Gardermoen den 28.12.22. Vi reiser frå Gardermoen grytidleg morgonen etter, til hovudstaden i Gambia; Banjul. Vi akklimatiserer oss litt ute ved kysten, før vi reiser inn i landet med ein liten minibuss. Her besøker vi fleire landsbyar med 4H-klubbar og ser på prosjekta deira, besøker 4H-kontoret og skuler med 4H-aktiviteter og grønsakhagar, deltar i workshoper mv. I nokre netter bur og spis vi to og to hos vertsfamiliar i landsbyen, men gruppa bur saman på gjestehus innimellom. Før vi reiser heim til Noreg, tilbringar vi nokre dagar ute ved kysten, der vi deler opplevingar og inntrykk, og førebur presentasjonane våre. Planen er å vere tilbake på Gardermoen 10. januar. Dette er slik vi «alltid» har brukt å gjere det, men det kan bli endringar avhengig av til dømes reisemåten. 

Målgruppe

Vi har plass til 16 deltakarar og to reiseleiarar. For å bli ein av dei heldige må du anten vere 4H-ar over 16 år, alumn, klubbrådgivar, tilsett eller ein annan form for ressursperson i 4H. Du kan gjerne ha studieturen som ditt 4H-prosjekt.

Praktisk informasjon (med atterhald om endringar)

  • Søknadsfrist: 1.september 2022 
  • Samling om ettermiddagen og overnatting på Gardermoen 28.12.2022
  • Planlagt retur til Oslo om formiddagen 10. eller 11.januar 2023.

Kostnader 

Reisekostnadene eit halvt år fram i tid, er vanskelege å spå, men deltakaravgifta på dei siste Gambia-turane vi hadde i tida før korona, låg på kr 19 000 for opphald og reise til/frå heimstaden til deltakarane, pluss kostnader til nødvendige reisevaksiner, malariatablettar, eiga reiseforsikring og lommepengar (ca. kr 4000). Med auka prisar både innanlands og i Gambia kan kostnadene måtte bli høgare enn dette, om vi ikkje klarar å skaffe prosjektstøtte.

Det er snakk om mykje pengar, men det går an å jobbe for dei. Om du ikkje har eller får ein betalt sommarjobb; bak brød, plukk bær og lag saft, syltetøy eller noko anna lurt og sel på  marknadar, og /eller søk 4H i fylket, 4H-klubben, alumnklubben, kommunen og andre organisasjonar om tilskot til studieturen mot at de fortel om den store reisa i etterkant. Med litt innsats får nokre dekt heile og mange store delar av reisa.

Etter studieturen

4H Norge ønsker at opplevingane dine blir delt med flest mogeleg. Dette kan du gjere ved til dømes å skrive ein artikkel til lokalavisa, ved å lage ein blogg eller ved å halde eit «lysbildeforedrag» for 4H-klubben, skoleklassar, saniteten, bygdekvinnelaget, småbrukarlaget, bondelaget, Rotary, Lions, Rebecca og liknande.

Søknadsfrist: 1.september 2022 (søkarane får svar innan 14 dagar).

Søknadsskjema Studietur til 4H Gambia.