Studieturen er eit unikt høve til å bli kjend med Gambia, med 4H i Gambia og med mange kjekke gambiske og norske 4H-arar. Deltakarane bur hos vertsfamiliar i ulike landsbyar og får vere med på 4H-aktivitetar. To norske reiseleiarar og representantar frå 4H i Gambia blir med på reisa i lag med 16 deltakarar frå 4H Norge.

Planen er at vi møtast til samling på Gardermoen . , og vidare til Banjul som er hovudstaden i Gambia Vi akklimatiserer oss litt ute ved kysten, før vi reiser inn i landet med ein liten minibuss. Her besøker vi fleire landsbyar med 4H-klubbar og ser på prosjekta deira, besøker 4H-kontoret og skuler med 4H-aktiviteter og grønsakhagar, deltar i workshoper mv. I nokre netter bur og spis vi to og to hos vertsfamiliar i landsbyen, men gruppa bur saman på gjestehus innimellom. Denne gongen skal vi også vere med på ein todagars ungdomskonferanse i lag med gambiske ungdommar. Då skal vi bu på internat på landbruksskolen Chamen. Før vi reiser heim til Noreg, tilbringar vi nokre dagar ute ved kysten, der vi deler opplevingar og inntrykk, og førebur presentasjonane våre.

Målgruppe

Vi har plass til 16 deltakarar og to reiseleiarar. For å bli ein av dei heldige må du anten vere 4H-ar over 16 år, alumn, klubbrådgivar, tilsett, 4H-gardsrepresentant, tillitsvalt eller ein annan form for ressursperson i 4H. Du kan gjerne ha studieturen som ditt 4H-prosjekt.

Praktisk informasjon (med atterhald om endringar)

  • Søknadsfrist: 1.juni 2024
  • Samling på Gardermoen før avreise
  • Planlagt retur til Oslo etter ca. 14 dagar

Kostnader 

Reisekostnadene eit halvt år fram i tider vanskelege å spå, men du bør rekne om lag 25000 NOK eise til/frå heimstaden til deltakarane, pluss kostnader til nødvendige reisevaksinar, malariatablettar, eiga reiseforsikring og lommepengar (ca. kr 4000). Med auka prisar både innanlands og i Gambia kan kostnadene måtte bli høgare enn dette, om vi ikkje klarar å skaffe prosjektstøtte.

Det er snakk om mykje pengar, men det går an å jobbe for dei. Om du ikkje har eller får ein betalt sommarjobb; bak brød, plukk bær og lag saft, syltetøy eller noko anna lurt og sel på  marknadar, og /eller søk 4H i fylket, 4H-klubben, alumnklubben, kommunen og andre organisasjonar om tilskot til studieturen mot at de fortel om den store reisa i etterkant. Med litt innsats får mange dekt  store delar av reisa.

Etter studieturen

4H Norge ønsker at opplevingane dine blir delt med flest mogeleg. Dette kan du gjere ved til dømes å skrive ein artikkel til lokalavisa, ved å lage ein blogg eller ved å halde eit «lysbildeforedrag» for 4H-klubben, skoleklassar, saniteten, bygdekvinnelaget, småbrukarlaget, bondelaget, Rotary, Lions, Rebecca og liknande.

Søknadsfrist: 1. juni 2024. Send e-post til ingeborg.tangeraas@4h.no med navn, alder, 4H-bakrunn og motivasjon for å vere med på studieturen.