Styringsgruppa består av frivillige som har et mandat til å være en slags «kontrollkomite» for 4H Norges samarbeid med 4H Gambia. Medlemmene følger opp årsplaner og budsjett, og gir råd til 4H Norge sentralt og sentralstyret om prioriteringer og arbeidsform. Internasjonal rådgiver er sekretær for gruppa og har ansvar for daglig kontakt med Gambia, og for studieturer til /fra Gambia mm.

Styringsgruppa for Gambiasamarbeidet: