Redaksjonelt stoff til AKTIViTET

Send gjerne tekst og bilder til redaksjonen. Fortell om aktiviteter, turer, leiropplevelser eller møter i 4H-klubben.Skriv en kortfattet tekst som besvarer følgende spørsmål: hvem, hva, hvor, når, hvordan og hvorfor.

Bildene som sendes inn må være av høy oppløsning (ca 1MB eller større). Innsendte bilder brukes fritt av redaksjonen til redaksjonelt stoff og i profileringssammenheng. Husk bildetekster og navn på de som er avbildet på bildene. Få også med nanvnet på fotografen om han/hun skal krediteres.

NB! Det er veldig viktig at du har samtykke fra den eller de som er avbildet. Redaksjonen kan ikke publisere bildet/bilder om samtykke ikke er gitt (ref. åndsverkloven 45 c). Dette gjelder også film/video, og det gjelder enten du har tatt bildene selv eller bare videreformidler dem. Send derfor kun inn bilder hvor det er gitt et aktivt samtykke av alle som er avbildet.

Tekst og bilder sendes til 4hnorge@4h.no.

Bladet har to utgivelser i året.
Første utgave sendes ut vår/sommer og utgave nr 2 kommer høst/vinter.
Kontakt redaktøren for mer informasjon om materiellfrister og utgivelsesdatoer.


Annonsører

I annonseplan  (PDF, 209KB)finner du informasjon om annonseformat, priser, mv.