2020 var et spesielt år på grunn av koronapandemien. Rural Youth Europe vil gjerne anerkjenne og feire motstandsdyktigheten, kreativiteten og innovasjonen til ungdommer på landsbygda i denne tida, og har fornyet Rural Youth Europe Awards!

Medlemmene og klubbene våre har skapt aktiviteter ved å være kreative og nytenkende – hvorfor ikke nominere dere selv i en eller alle kategoriene?

Søknadene og videosnutten/automatisk presentasjon må være på engelsk, men husk at det kun er et fåtall av medlemsorganisasjonene i RYEurope som har engelsk som morsmål, - det går helt fint å bruke skoleengelsken din i både søknad og presentasjon.

Det er tre kategorier:

  1. Rural Youth Project of the year: Et prosjekt som en person eller gruppe/klubb har jobbet sammen om, til det beste for klubben, medlemmene og lokalmiljøet. 
  2. Inspirational Rural Youth Person or Club of the Year: En person eller en gruppe ungdommer/klubber som har vært et forbilde for andre gjennom pandemiåret 2020 og som virkelig har inspirert andre ved hjelp av sine handlinger og/eller ord.
  3. Rural Youth Enterprise of the Year: En person eller gruppe medlemmer/klubb som har brukt ferdighetene sine til å etablere eller fremme sin virksomhet/prosjekt til å tjene penger eller skaffe penger til veldedighet.

Alle kategoriene har to aldersgrupper: 

  • Junior:  minst halvparten av gruppas medlemmer er 18 år eller yngre
  • Senior: deltakerne er 18 år og eldre

(Merk at RYEurope benytter andre alderskategorier på junior/senior enn det 4H Norge gjør). 

Hvordan delta:
1.    Fyll ut søknadsskjemaet (merk – det er ett skjema for hver kategori)
2.    Lag en video eller automatisk presentasjon på max 3 minutter
3.    Send dette til 4H Norge ved internasjonal rådgiver på e-post: siv.halvorsen@4h.no innen 5.april.

4H Norge kan videresende tre prosjekter for hver kategori. Merk at ved å sende inn søknad og video/automatisk presentasjon godtar du at dette publiseres på Rural Youth Europe’s hjemmeside og i deres sosiale medier. Det er styret i RYEurope som vurderer hvilke prosjekter som går videre til avstemming. Du kan stemme på de prosjektene du synes skal vinne via deres Facebookside i peroden 12. – 16. april. Facebookstemmene, samt stemmene fra en upartisk jury, vil kåre vinnerne.

Les mer om konkurransene, hvilke kriterier som juryen vektlegger, premie osv ivitasjonen  (Call for RyPoY2).