Med dagens lansering er de digitale prosjektene komplette: Oppdrag og oppdragsbanken skal gjøre det enda morsommere å lære ved å gjøre, mens prosjektplattformen vil gjøre det lettere å dokumentere hva du har lært. Vi håper at alle 4H-ere og klubbrådgivere får like stor glede av de nye prosjektene som det vi som har jobbet med det har hatt i løpet av de to siste årene med utvikling.

Her kan du logge deg inn for å bruke prosjektplattformen (men husk å lese informasjonssidene først).

Vi setter opp en hjelpetelefon i en begrenset periode fremover, slik at de som har spørsmål i forbindelse med de nye prosjektene kan få hjelp til dette. Ring oss på tlf. 64 83 21 00 frem til kl. 20.00 den 18. februar, 25. februar og 3. mars.

Vi håper at så mange som mulig utnytter muligheten til å prøve seg frem, men husk at det også er rom for å bruke gamle prosjekthefter i 2020.
 

Kjære frivillig: Tusen takk!

En liten hilsen fra prosjektlederen:

På vegne av 4H Norge, ønsker jeg å takke alle frivillige – både medlemmer, alumner, klubbrådgivere og engasjerte foreldre – som har bidratt til arbeidet med de digitale prosjektene. Totalt sett er det over 500 personer som har kommet med tilbakemeldinger, innspill og gode spørsmål! En spesiell takk må likevel rettes til prosjektgruppa, fremtidsklubbene og fremtidsambassadørene, som har jobbet med utvikling og testing i over ett år nå. Uten dere hadde det ikke blitt noen digitale prosjekter, og sammen har vi både skapt historie og et veldig bra produkt som mange kommer til å få glede av. Så tusen hjertelig takk for innsatsen – vi har virkelig noe å være stolt av!

Monika Swigon, prosjektleder


Vil du se hvem som har vært med på utviklingen? Ta en titt på vår lanseringsvideo!
 

Hvordan bruker jeg de nye digitale prosjektene?

Vi har laget egne informasjonssider som forklarer hvordan man bruker digitale prosjekter. Her vil det også bli lagt ut videoer av hvordan man gjennomfører de ulike stegene av prosjektet, men dette kommer litt etter hvert. Vi anbefaler at alle som skal bruke nye prosjekter setter av tid til å lese denne informasjonen nøye, for å redusere sjansen for å gjøre noe feil.

Klubbrådgivere vil dessuten få en egen veiledning som blir tilgjengelig inne på deres private brukere på prosjektplattformen. Der vil det stå mer om blant annet krav og vurdering av prosjekt.
 

Nyttig informasjon om digitale prosjekter

Vi har lagt ut masse nyttig informasjon om digitale prosjekter tidligere, deriblant denne saken som bør leses før du begynner å bruke prosjektplattformen. Andre saker om digitale prosjekter:

  1. "Oppdragsbanken er lansert!"
  2. "Oppdatering om digitale prosjekter"
  3. "Digitale prosjekter - nå nærmer det seg!"

 

For spørsmål og tilbakemeldinger, ta kontakt med prosjektleder Monika Swigon på monika.swigon@4h.no.