Fakta om 4H Gambia
  • 70 4H-klubber og 4H-aktivitet og medlemmer på 16 barneskoler.
  • 4H-klubbene er sterkt knyttet til landsbyene og har ofte fellesprosjekter som gagner hele landsbyen.
  • 14 000 medlemmer totalt.
  •  Medlemsalderen er 15-35 år.
  • 6 ansatte, derav 3 4H-instruktører som besøker 4H-klubbene jevnlig.
  • Administrasjon og drift av 4H Gambia finansieres ved hjelp av tilskudd fra loddsalget til 4H Norge.
  • Facebook: 4H The Gambia.

Mer fakta om Gambia finner du på FN-sambandet sine nettsider.