4H-klubber, 4H-fylker og 4H-gårder kan søke om midler til å arrangere friluftsleker, lokale aktivitetsdager og kurs. Med disse midlene ønsker 4H Norge å skape flere gode opplevelser ute i naturen for våre medlemmer. Alle søkere er garantert tilsagn på minst kr. 1000, men det er mulig å søke om mer.

Søknadsskjema Leik og lær i naturen

Søknadsfrist:
 • Første søknadsfrist (hovedrunde): 1. juni. Søknader besvares innen 10. juni.
 • Andre søknadsfrist (restmidler): 20. august. Søknader besvares i løpet av august.
   
Krav:
 • Temaet for det dere søker støtte til må være friluftsliv, leik i nærnaturen eller bærekraftig handling for natur og miljø.
 • Aktivitetene må være gratis for alle barn og unge som ønsker å delta.
 • Pengene skal brukes til faktiske kostnader. Tilsagnet kan derfor ikke brukes til utgifter som allerede dekkes av andre støtteordninger.
 • Pengene må brukes i løpet av året og en kort rapport leveres etter gjennomført aktivitet.
Tips:
 • Bruk gjerne 4H sine gode arenaer til å arrangere aktivitetene, eks. 4H-gårder, Drømmeplasser og andre naturmøteplasser.
 • Lavterskel aktiviteter er flott, men tør også å tenke kreativt. Jo mer aktivitet og læring dere skaper med tiltakene deres, desto større er sjansen for å få mer tilsagn.
 • I 2020 fikk over 40 søkere tilsagn. I galleriet under kan dere se noen bilder fra aktivitetene og arrangementene som ble støttet.
   

Her er noen av aktivitetene, arrangementene og kursene som fikk støtte i 2020:

 • Aktivitetsmøter på den lokale naturmøteplassen
 • Sopptur og kurs i spiselige vekster
 • Kurs i havkajakk med våttkort og livredning
 • Tur i nærmiljøet med mat på bål
 • Hengekøyecamp
 • Lokal villmarkscamp som erstatning for avlyst landsleir
 • Klatring, fisking og leker ved vannet
 • Kanopadling og fjelltur
 • Opplæring i kart og kompass
 • Forskning i naturen
 • Skogplanting med opplæring om skogbruksnæringer
   

For spørsmål om tilskuddsordningen, ta kontakt med Monika Swigon: monika.swigon@4h.no
 


Søknadsskjema-knapp

Rapportskjema-knapp