4H-klubber, 4H-gårder, 4H alumner og 4H fylker kan søke om midler til å arrangere lokale aktivitetsdager, kurs eller arrangementer med tema friluftsliv og/eller bærekraftig handling for natur og miljø. Vi ønsker å skape flere gode opplevelser i naturen for våre medlemmer samt gjøre barn og unge bevisst på hvilket ansvar de har overfor naturen.

Dette kan du søke støtte til

Det er mulig å søke om støtte til følgende fire tiltak:

 • Kurs/aktivitet (inntil 3 timer): kr. 3 000,-
 • Dagsarrangement: kr. 5 000,-
 • Arrangement med overnatting: kr. 7 500,-
 • Arrangement over flere dager/helgearrangement: kr. 10 000,-

Merk: Utgifter til lønn dekkes ikke. Honorar til innleid arbeidskraft/ instruktører kan dekkes etter vurdering.
 

Søknadsfrist

Årets aktivitetsmidler deles ut fortløpende etter "førstemann til mølla"-prinsippet, så her gjelder det å være raskt ute.
 

Slik søker du

Fyll ut søknadsskjemaet nederst på denne siden. Alle som søker vil få en bekreftelse på e-post med informasjon om hvor mye tilskudd de får samt informasjon om rapportering. NB: Kun én søknad pr. 4H-klubb/4H-gård.
 

Krav

 • Temaet for kurset/aktiviteten/arrangementet dere søker støtte til  være friluftsliv, leik i nærnaturen eller bærekraftig handling for natur og miljø.
 • Aktivitetene være gratis for alle barn og unge som ønsker å delta.
 • Pengene skal ikke brukes til rent utstyrsinnkjøp. Unntaket er dersom utstyret er nødvendig for å gjennomføre kurset/aktiviteten/arrangementet.
 • Pengene skal brukes til faktiske kostnader. Tilsagnet kan derfor ikke brukes til utgifter som allerede dekkes av andre støtteordninger.
 • Pengene må brukes i løpet av året og en kort rapport leveres etter gjennomført kurs/aktivitet/arrangement.
 • Rapporteringsfrist: 15. november. Pengene utbetales først etter at rapporten er levert. Fyll ut rapportskjemaet her. Tips: Gjør dere kjent med kravene for rapporten før dere setter i gang med kurset/aktiviteten/arrangementet.
 • Ved rapportering skal det legges ved et lite regnskap. Man trenger ikke å laste opp bilag/ kvitteringer, men ta vare på disse for en eventuell kontroll. Ta kontakt med friluft@4h.no  om du er usikker på hvordan dette skal føres.

Tips til gjennomføring

 • Bruk gjerne 4H sine gode arenaer til å arrangere aktivitetene, eks. 4H-gårder, Drømmeplasser og andre naturmøteplasser.
 • Lavterskel aktiviteter er flott, men tør også å tenke kreativt. Jo mer aktivitet og læring dere skaper med tiltakene deres, desto bedre.
 • Se bilder fra kurs, aktiviteter og arrangementer som tidligere har fått støtte i galleriet under.
   

Dette har vi støttet tidligere

Her er noen av aktiviteter, arrangementer og kurs som tidligere har fått støtte:

 • Under åpen himmel-arrangement for 4H-ere og venner
 • Aktivitetsmøter på den lokale naturmøteplassen
 • Sopptur og kurs i spiselige vekster
 • Kurs i havkajakk med våttkort og livredning
 • Tur i nærmiljøet med mat på bål
 • Sykkeltur og strandrydding
 • Hengekøyecamp
 • Overnattingstur for å oppleve orrfuglleik
 • Villmarkscamp 
 • Skjærgårdstur med kystfriluftsliv
 • Kurs i førstehjelp i friluft
 • Klatring i friluft
 • Fisking og leker ved vannet
 • Kanopadling og fjelltur
 • Opplæring i kart og kompass
 • Forskning i naturen
 • Snørafting
 • Skogplanting med opplæring om skogbruksnæringer

 

For spørsmål om tilskuddsordningen, send en e-post til friluft@4h.no.
 


Prosjektet er støttet økonomisk av Kultur- og likestillingsdepartementet, Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv.


 

Søknadsskjema Leik og lær i naturen

Velg det tiltaket som best beskriver hva dere søker støtte til.