Gjennom prosjektet «Leik og lær i naturen» får 4H-klubber, 4H-gårder, 4H-alumner og 4H-fylker anledning til å søke om støtte til kurs, aktiviteter og arrangementer med naturen som arena.

De som har fått innvilget støtte, får utbetalt midler etter å ha levert en rapport. Fyll ut rapporteringsskjemaet nederst på denne sidenRapporteringsfrist: 15. november 2024.
 

Krav til innhold:

 • Kort beskrivelse av tiltak.
 • Kort hva dere har gjort for å invitere og inkludere barn og unge som ennå ikke er medlemmer av 4H.
 • Ca. antall deltakere.
 • Ca. antall dugnadstimer brukt i forbindelse med tiltaket.
 • Enkel kostnadsoversikt
 • Bilder fra tiltaket, minst to stk. Disse må være godkjente til bruk i 4H Norge sine kanaler.
   

Tips til bildeopplastning:

 • Vi ønsker først og fremst at bildene dere laster opp er originalfilene av bildene, ikke f.eks. bilder lastet ned fra Facebook/Messenger eller skjermdumper av bilder på Instagram eller lignende. Dette på grunn av kvalitet på bildene.
 • Ta bilder av aktivitetene dere gjør, heller enn oversiktsbilder der alle står med ryggen til.
 • Ta bilde tett på! Sørg for å få med ansikter og glede.
 • Hvis du tar bilder med en iPhone, kan det lønne seg å skru av funksjonen «Smart HDR» før du tar bilder fra arrangementet, ettersom denne funksjonen har en tendens til å ødelegge detaljene i bildene du tar.
   

Tekniske problemer?

Om du opplever tekniske problemer når du skal sende inn/lagre skjemaet er det viktig at du kontrollerer at alle felt i skjemaet er fylt ut – og at de er utfylt i henhold til det som er beskrevet i skjemaet. I tillegg er det lurt å sjekke størrelsen på bildene du legger ved – dersom den totale størrelsen på bildene overskrider 20MB, så vil det ikke være mulig å sende inn skjemaet. Dette fordi skjemaet sendes via Outlook sitt e-postssystem.

Opplever du fortsatt tekniske problemer om du har fylt ut skjemaet slik som beskrevet, kan du sende en e-post til friluft@4h.no der du opplyser om følgende:

 1. Hvilken feilmelding dukker opp?
 2. Hvilken nettleser brukte du da feilmeldingen dukket opp? (eks. Chrome/Firefox/Edge)
 3. Legg gjerne ved et bilde av skjermen og av skjemaet du fylte ut da feilmeldingen dukket opp.
   

 

Rapportskjema Leik og lær i naturen

Rapporteringsfrist: 15. november 2024. Ta kontakt på friluft@4h.no for ev. spørsmål om utfylling eller behov for utvidet rapporteringsfrist.

Personalia

Om aktiviteten

Regnskap

Skriv en enkel oversikt over utgifter. Dere trenger ikke å laste opp kopi av bilag, men husk at dere må kunne vise til at hele søknadsbeløpet er brukt opp ved en eventuell kontroll. Ta derfor vare på fullstendig regnskap/bilag.


Last opp bilder


Alle må laste opp minst to (2) bilder fra arrangementet. Last opp filene under.

Husk: Bildene må ha en størrelse på minst 2MB pr. bilde. Last derfor kun opp originalfiler av bilder, ikke skjermdumper eller bilder lastet ned fra f.eks. Facebook/Messenger (dette krymper bildene).

NB: Det vil ikke være mulig å sende inn skjemaet dersom den totale størrelsen på bildene overskrider 20MB. Derfor er det kun mulig å sende opptil fire bilder i rapportskjemaet. Ønsker du å sende inn flere bilder? Send en e-post til friluft@4h.no med de resterende bildene som vedlegg (merkes med "Leik og lær - bilder til rapport").

Last opp bilde. Min. 2MB/bilde.
Last opp bilde. Min. 2MB/bilde.
Last opp bilde. Min. 2MB/bilde.
Last opp bilde. Min. 2MB/bilde.