Prosjektet «Leik og lær i naturen» skal inspirere barn og unge til å bruke og utforske nærnaturen gjennom lærerik lek, bidra til økt kompetanseheving innenfor friluftslivet samt øke barn og unges ansvarsfølelse overfor naturen.Søknadsskjema Leik og lær i naturenRapportskjema Leik og lær i naturen

(Søknadsskjema åpnes ila våren 2023).Målene med prosjektet er å:

 • Fremme det enkle friluftslivet blant våre medlemmer.

 • Inspirere barn, unge og deres familier til frilek, aktivitet og læring ute i naturen.

 • Skape gode naturopplevelser for barn og unge gjennom selvutvikling og mestring.

 • Bruke og videreutvikle 4H-medlemmers kompetanse til å lede barn og unge til gode naturopplevelser.

 • Bevisstgjøre flere barn og unge om hvordan være aktiv i friluft samtidig som man bruker naturen innenfor miljøets og naturens tåleevne.


Prosjektet består av flere tiltak:

 1. Aktivitetsmidler «Leik og lær i naturen»
 2. Aktivitetshefte for kløvermedlemmer
 3. Støtte til Norske 4H-alumner sin aktivitetshelg
 4. Kurset «Friluftshelt» og friluftsinstruktører
 5. Naturmøteplasser for alle

1. Aktivitetsmidler «Leik og lær i naturen»

4H-klubber og 4H-gårder kan søke om midler til å arrangere friluftsleker, lokale aktivitetsdager og kurs med tema friluftsliv og/eller bærekraftig handling for natur og miljø. Vi ønsker å skape flere gode opplevelser i naturen for våre medlemmer samt gjøre barn og unge bevisst på hvilket ansvar de har overfor naturen.

Det er mulig å søke om støtte til følgende fire aktiviteter:

 • Kurs/aktivitet (inntil 3 timer): kr. 2000,-
 • Dagsarrangement: kr. 4000,-
 • Arrangement med overnatting: kr. 6000,-
 • Arrangement over flere dager/helgearrangement: kr. 8000,-
 • Utgifter til lønn dekkes ikke. Honorar til innleid arbeidskraft/ instruktører kan dekkes etter vurdering.

Søknadsfrist: Årets aktivitetsmidler deles ut fortløpende etter "førstemann til mølla"-prinsippet, så her gjelder det å være raskt ute. NB: Kun én søknad pr. 4H-klubb/4H-gård.

Rapporteringsfrist: 15. oktober. Pengene utbetales først etter at rapporten er levert.

Søk og rapporter her:

 • Søknadsskjema (søknaddskjema åpnes ila våren 2023).
 • Rapportskjema
   

I tillegg får alle 4H-fylker en støtte på kr. 10 000,- som er øremerket friluftsaktivitet. Alle organisasjonsrådgivere vil få en egen e-post med informasjon om dette.
 


2. Aktivitetshefter
4H Norge skal produsere et aktivitetshefte for barn og unge i alderen 4-9 år. Dette skal sendes ut til alle kløvermedlemmer i løpet av 2022. Heftet vil også bli tilgjengelig på nett:

 • (lenke kommer) «Bli kjent med gården» - aktivitetshefte for kløvermedlemmer (4-9 år).
   

3. Støtte til alumnaktiviteter
4H Norge støtter Norske 4H-alumner med kr. 40 000. Midlene skal gå til å tilby en kul og inspirerende friluftslivsaktivitet på aktivitetshelgen som arrangeres høsten 2022.


4. Kurset «Friluftshelt» og friluftsinstruktører
4H Norge jobber for at kurset «Friluftshelt» skal tilbys i alle 4H-fylker i hele landet. Vi har også utviklet en ny videoserie som gir deg en smakebit på hva du kan lære mer om hvis du blir med på kurs. I løpet av 2022 skal det produseres flere videoer til videoserien. Les mer om kurset «Friluftshelt» eller se hele videoserien.

I tillegg tilbyr 4H Norge et kurs for deg som er 16-26 år og som ønsker å bli friluftsinstruktør. Som instruktør i friluftsliv lærer du blant annet hva det betyr å være en rollemodell, hvordan være en aktivitetsleder og hvordan holde et kurs i friluftsliv for andre. Les mer om instruktørkurset.


5. Naturmøteplasser for alle
Vi har flere hundre naturmøteplasser og Drømmeplasser over hele landet, som 4H-ere og andre ildsjeler har bygd med tilskudd fra 4H Norge og en rekke stiftelser og andre støttespillere. Formålet med naturmøteplassene er å løfte kortreist friluftsliv, gi innsikt i bevaring og bruk av naturen, få flere til å bli aktive, samt tilrettelegge for mestring og glede i naturen.

Gjennom «Leik og lær i naturen» jobber 4H Norge for å fortsette arbeidet med å bygge og vedlikeholde slike naturmøteplasser i hele landet.


Prosjektet er støttet økonomisk av Kulturdepartementet og Miljødirektoratet.