Prosjektet «Leik og lær i naturen» skal inspirere barn og unge til å bruke og utforske nærnaturen gjennom lærerik lek, bidra til økt kompetanseheving innenfor friluftslivet samt øke barn og unges ansvarsfølelse overfor naturen.Søknadsskjema Leik og lær i naturenRapportskjema Leik og lær i naturenMålene med prosjektet er å:

 • Fremme det enkle friluftslivet blant våre medlemmer.

 • Inspirere barn, unge og deres familier til frilek, aktivitet og læring ute i naturen.

 • Skape gode naturopplevelser for barn og unge gjennom selvutvikling og mestring.

 • Bruke og videreutvikle 4H-medlemmers kompetanse til å lede barn og unge til gode naturopplevelser.

 • Bevisstgjøre flere barn og unge om hvordan være aktiv i friluft samtidig som man bruker naturen innenfor miljøets og naturens tåleevne.


Prosjektet består av flere tiltak:

 1. Aktivitetsmidler «Leik og lær i naturen»
 2. Aktivitetshefte for kløvermedlemmer
 3. Støtte til Norske 4H-alumner sin aktivitetshelg
 4. Kurset «Friluftshelt» og friluftsinstruktører
 5. Naturmøteplasser for alle

1. Aktivitetsmidler «Leik og lær i naturen»

4H-klubber og 4H-gårder kan søke om midler til å arrangere friluftslivsrelaterte leker, lokale aktivitetsdager og kurs med tema friluftsliv og/eller bærekraftig handling for natur og miljø. Vi ønsker å skape flere gode opplevelser i naturen for våre medlemmer samt gjøre barn og unge bevisst på hvilket ansvar de har overfor naturen.

Det er mulig å søke om støtte til følgende fire aktiviteter:

 • Kurs/aktivitet (inntil 3 timer): kr. 3000,-
 • Dagsarrangement: kr. 5000,-
 • Arrangement med overnatting: kr. 7 500,-
 • Arrangement over flere dager/helgearrangement: kr. 10 000,-

Merk: Fylker kan søke om støtte til arrangement over flere dager: kr. 12000,-Utgifter til lønn dekkes ikke. Honorar til innleid arbeidskraft/ instruktører kan dekkes etter vurdering.

Søknadsfrist: Årets aktivitetsmidler deles ut fortløpende etter "førstemann til mølla"-prinsippet, så her gjelder det å være raskt ute. NB: Kun én søknad pr. 4H-klubb/4H-gård.

Rapporteringsfrist: 15. november. Pengene utbetales først etter at rapporten er levert.

Søk og rapporter her:


2. Aktivitetshefter
4H Norge skal produsere et aktivitetshefte for barn og unge i alderen 4-9 år. Dette skal sendes ut til alle kløvermedlemmer i løpet av 2022. Heftet vil også bli tilgjengelig på nett:

 • (lenke kommer) «Bli kjent med gården» - aktivitetshefte for kløvermedlemmer (4-9 år).
   

3. Støtte til alumnaktiviteter
4H Norge støtter Norske 4H-alumner med kr. 50 000. Midlene skal gå til å tilby en kul og inspirerende friluftslivsaktivitet på aktivitetshelgen som arrangeres høsten 2023.


4. Kurset «Friluftshelt» og friluftsinstruktører
4H Norge jobber for at kurset «Friluftshelt» skal tilbys i alle 4H-fylker i hele landet. Vi har også utviklet en ny videoserie som gir deg en smakebit på hva du kan lære mer om hvis du blir med på kurs. Les mer om kurset «Friluftshelt» eller se hele videoserien.

I tillegg tilbyr 4H Norge et kurs for deg som er 16-26 år og som ønsker å bli friluftsinstruktør. Som instruktør i friluftsliv lærer du blant annet hva det betyr å være en rollemodell, hvordan være en aktivitetsleder og hvordan holde et kurs i friluftsliv for andre. Les mer om instruktørkurset.


5. Naturmøteplasser for alle
Vi har flere hundre naturmøteplasser og Drømmeplasser over hele landet, som 4H-ere og andre ildsjeler har bygd med tilskudd fra 4H Norge og en rekke stiftelser og andre støttespillere. Formålet med naturmøteplassene er å løfte kortreist friluftsliv, gi innsikt i bevaring og bruk av naturen, få flere til å bli aktive, samt tilrettelegge for mestring og glede i naturen.

Gjennom «Leik og lær i naturen» jobber 4H Norge for å fortsette arbeidet med å bygge og vedlikeholde slike naturmøteplasser i hele landet.


Prosjektet er støttet økonomisk av Kultur- og likestillingsdepartementet, Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv.