Prosjektet «Leik og lær i naturen» skal inspirere barn og unge til å bruke og utforske nærnaturen gjennom lærerik lek, bidra til økt kompetanseheving innenfor friluftslivet samt øke barn og unges ansvarsfølelse overfor naturen.Søknadsskjema Leik og lær i naturenRapportskjema Leik og lær i naturenMålene med prosjektet er å:

  • Fremme det enkle friluftslivet blant våre medlemmer.

  • Inspirere barn, unge og deres familier til frilek, aktivitet og læring ute i naturen.

  • Skape gode naturopplevelser for barn og unge gjennom selvutvikling og mestring.

  • Bruke og videreutvikle 4H-medlemmers kompetanse til å lede barn og unge til gode naturopplevelser.

  • Bevisstgjøre flere barn og unge om hvordan være aktiv i friluft samtidig som man bruker naturen innenfor miljøets og naturens tåleevne.


Prosjektet er støttet økonomisk av Kultur- og likestillingsdepartementet, Miljødirektoratet og Norsk Friluftsliv.