Dette oppdraget er første steg i serien "Arrangere leir". Steg to handler om planlegging (her er det flere alternativer), steg tre om gjennomføring og steg fire om evaluering og rapportskriving. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om å arrangere leir, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de fire stegene, der steg to inneholder minst ett alternativ.Hvis dere skal arrangere leir er det lurt å starte prosessen med et oppstarsmøte. På et slikt møte skal man ta i mot forslag og innspill til leiren, finne ut av hvilke komiteer man skal ha, og hvem som ønsker å være med i hvilken komité. Det må også velges en leirsjef, som skal ha det overordnede ansvaret for leiren.

Interesserer du deg for volleyball, mat, aktiviteter, underholdning eller kanskje du er teknisk anlagt? Finn ut mer om arbeidsoppgavene i de ulike komiteene, og velg det du ønsker å være med på. Skal du bidra med noe du kan mye om fra før av, eller vil du prøve noe helt nytt?

Under finner du en liste over typiske komiteer man oppretter når man skal arrangere leir. Husk at komiteene kan variere fra leir til leir og fra klubb til klubb. Dette avhenger gjerne av hvor stor leiren er, og programmet på leiren.
 

Forslag til komiteer man kan opprette når man skal arrangere leir:
KomiteerHar ansvar for:
Program og underholdningLager rammeprogram for leiren (hva som skal skje når) og bestemmer hva slags underholdning det skal være. Skal det være en temakveld eller åpen dag? Hvem skal være konferansier for leiren? Hva skal skje i miljøtorget på kvelden?
ØkonomiPengefordeling og sponsorer. Hvor er det viktig å bruke penger, og hvor kan det spares inn? Hvor kan man få spons til leiren? En veldig viktig komité der man får lære mye om håndtering av penger.
TekniskTilrettelegger for at programmet skal kunne gå sin gang, og for at leiren har grunnleggende ting på plass, f.eks. scene, lyd, lys, ATV-er, traktorer, sitteplasser, doer og hvordan håndtere søppel.
PR og informasjonSkal sende ut informasjon om leiren og reklamere for den. Dette gjelder både før, under og etter leiren. Skal finne ut hvordan leiren skal synliggjøres, f.eks. ved å varlse lokale aviser, radio og TV; gjennom sosiale medier og en egen nettside; lage podcast eller videosnutter; lage egne leirartikler. Hva ville fått dere med på leir?
MatAll mat under leiren. Hva skal serveres, når, til hvor mange, og hvordan? Er det mulig å få tema for leiren inn i maten som serveres? Finnes det noen gode lokale produsenter i nærheten av leirområdet man kan samarbeide med?
Kiosk og miljøtorgHvordan skal dere sette opp miljøtorget? Skal det være et sosialt program her? Det er ofte en kiosk knyttet til miljøtorget. Hva skal selges i kiosken, og når skal åpningstidene være? Hvor skal kiosken plasseres og bør dere eventuelt ha en ekstra minikiosk ved volleyballbanene under turneringsdagen? NB! Denne komiteen kan gjerne splittes opp, slik at miljøtorget blir en del av program- og underholdningskomiteen, mens kiosken blir en del av matkomiteen.
AktiviteterHvilke aktiviteter skal tilbys deltakerne, og hvilke muligheter har dere i lokalsamfunnet? Skal dere ha tradisjonelle aktiviteter som smiing og steinovnsbaking, eller skal dere tenke nytt? Her planlegges ofte også transport til og fra de ulike aktivitetene.
VolleyballArrangere volleyballturneringen på leiren. Ta imot lagpåmeødinger, organisere turneringen og premier til vinnere. NB! Denne komiteen kan slås sammen med programkomiteen.
Tevlinger og konkurranserOrganisere tautrekking eller en egen tevlings- eller rebusdag på leiren. Dele deltagerne i grupper, lage kreative poster, finne en løype, tilpasse til tema for leiren. NB! Denne komiteen kan slås sammen med programkomiteen.

 

Etter å ha bestemt seg for hvilken komité man skal være med i, kan man begynne å planlegge leiren i detalj. Vi har laget egne oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet:


Etter å ha planlagt alt dere må gjøre i aktivitetskomiteen, er det tid for å gjennomføre leiren. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet:


Etter å ha gjennomført leiren, må dere skrive en rapport, med en evaluering av alle komiteenes arbeid. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet: