Dette oppdraget er ett av flere alternativer for steg to i serien "Arrangere leir". Steg én handler om oppstartsmøte, steg tre om gjennomføring og steg fire om evaluering og rapportskriving. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om å arrangere leir, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de fire stegene, der steg to inneholder minst ett alternativ.PR handler om kommunikasjon med omgivelsene, og inkluderer både omdømmebygging, generell opplysning, pressetjeneste og lignende. Det betyr at PR- og informasjonskomiteen skal drive med synliggjøring av leiren, men også spre nødvendig informasjon til potensielle deltakere, de som faktisk melder seg på og andre interesserte.

Når det gjelder synliggjøring, er et godt sted å starte å stille seg selv tre spørsmål: Hva gjør at du selv melder deg på leir og aktiviteter? Hvordan skal dere få andre til å melde seg på deres leir? Hvem andre enn 4H-ere burde få vite om leiren?

Når det gjelder kommunikasjon av nødvendig informasjon, bør det settes opp gode rutiner for hvordan dette skal gjøres både før, underveis og etter leiren. Skal dere for eksempel sende informasjon på e-post, eller heller lage en nettside med all nødvendig informasjon om leiren? Hvordan skal deltakerne få vite om endringer i timeplanen underveis i leiren?

Det er også lurt å tenke over om det skal lages profileringsmateriell i forbindelse med leiren (eks. plakater, bannere, selfie-wall, egne klær til leirkomiteen og frivillige) og om noen av disse eventuelt kan kjøpes av deltakerne (eks. strykemerker, bøttehatter). Det er også vanlig å lage et leirminne som alle deltakerne får med seg hjem (eks. t-skjorte, håndkle, drikkeflaske).


Arbeidsoppgaver som ofte hører til PR- og informasjonskomiteen:

  • Lage invitasjoner og informasjonssider på en nettside
  • Lage leirlogo
  • Lage klær til leirkomité og frivillige
  • Lage leirminne og/eller leirartikler
  • Kontakte presse
  • Publisere bilder, tekst og lignende på sosiale medier og nettsider 
  • Lage fotobok og/eller en video etter leiren

 

Etter å ha planlagt alt dere må gjøre i PR- og informasjonskomiteen, er det tid for å gjennomføre leiren. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet:


Etter å ha gjennomført leiren, må dere skrive en rapport, med en evaluering av alle komiteenes arbeid. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet: