Dette oppdraget er siste steg i serien "Arrangere leir". Steg én handler om oppstartsmøte, steg to om planlegging (her er det flere alternativer) og steg tre om gjennomføring av leiren. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om å arrangere leir, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de fire stegene, der steg to inneholder minst ett alternativ.Etter at leiren er gjennomført, er det viktig å lage en god rapport. Hvordan gikk det? Var det noe som ikke gikk som planlagt? Hvordan tilpasset dere leiren til uforutsette hendelser? Rapporten er både en god måte å evaluere arbeidet deres på, og et uvurderlig hjelpemiddel for kommende arrangører.
 

Dette bør være med i en rapport:

 • Hvordan gikk leiren totalt sett?
 • Hvem deltok i arbeidet, og ca. hvor mye tid brukte dere før og under leiren?
 • Praktiske fakta fra de ulike komiteenes arbeid (eks. hvor stort var teltområde, hvor mange påmeldte deltakere, hvor mange volleyballag, hvor mange volleyballbaner ble benyttet, hvor mange måltider var det, hvor mange toaletter var det behov for, osv.)
 • Gikk alt som planlagt eller gjorde dere endringer underveis? I så fall hvilke, hvorfor og hvordan?
 • Hva fungerte bra, hva fungerte mindre bra?
 • Hva ville dere gjort annerledes til neste gang?
 • Generelle tips til neste arrangør?
 • Legg gjerne ved aktuelle vedlegg med maler eller lignende dere brukte.


I tillegg bør det lages en leirperm, der dere samler nyttige ting dere har skrevet eller utviklet i forbindelse med leiren. Denne bør inneholde:

 • Referat fra oppstartsmøtet
 • Invitasjonen til leiren
 • Leirprogrammet
 • Leirbudsjettet og -regnskapet
 • Skisse over leirområdet
 • Leirregler
 • Bilder fra leiren
   

Og husk: Nå som dere har gjennomført en leir, som garantert var en suksess, så fortjener dere alle en stor takk og en kake for å feire det hele. Husk å vise takknemlighet til alle som har bidratt i prosessen, og vær stolte av dere selv – dere har gjort en fantastisk jobb!