Dette oppdraget er tredje steg i serien "Arrangere leir". Steg én handler om oppstartsmøte, to om planlegging (her er det flere alternativer) og steg fire om evaluering og rapportskriving. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om å arrangere leir, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de fire stegene, der steg to inneholder minst ett alternativ.Når dere har gjort alle nødvendige forberedelser, er dere klare for å gjennomføre leiren. Ta imot de påmeldte deltakerne, og gjennomfør leiren slik dere har planlagt. Husk at det kan oppstå uforutsette situasjoner og utfordringer – er dere klare for å takle dem på sparken, eller har dere tatt høyde for alt under planleggingen?

De ulike komiteene bør møtes et par ganger underveis i leiren for å vurdere utviklingen. Er det noe som bør endres, eller går alt som det skal? Disse møtene trenger ikke være lengre enn en halvtime på morgenen og/eller på kvelden. Det er også lurt at hver komité noterer endringer, utfordringer og andre erfaringer dere gjør dere underveis – alt dette skal senere inkluderes i en rapport om leiren.

Husk også at det meste ordner seg til slutt, og at det aller viktigste er at både dere som arrangerer og deltakerne har det fint på leir.

Masse lykke til fra oss i 4H Norge! :)

 

Etter å ha gjennomført leiren, må dere skrive en rapport, med en evaluering av alle komiteenes arbeid. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet: