Dette oppdraget er ett av flere alternativer for steg to i serien "Arrangere leir". Steg én handler om oppstartsmøte, steg tre om gjennomføring og steg fire om evaluering og rapportskriving. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om å arrangere leir, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de fire stegene, der steg to inneholder minst ett alternativ.Kiosk- og miljøtorgkomiteen er sammensatt, og kan gjerne splittes opp i to komiteer – avhengig av størrelsen på leiren. Men de to områdene er flettet ganske tett sammen, så det kan være lurt å se på både kiosk og miljøtorg under ett.

Hvordan skal miljøtorget organiseres, og skal det være et sosialt program på kveldstid? På større leirer, som for eksempel fylkesleir, landsleir og nordisk leir, er det gjerne alumnklubben i 4H-fylket som får ansvar for miljøtorget. Er dette aktuelt på leiren deres også? Hvis ikke, må dere planlegge både hvor miljøtorget skal være, beregne nok plass til alle leirdeltakere, og finne ut av det sosiale programmet i miljøtorget. Er det noe dere må bygge i forbindelse med miljøtorget, eller kan dere låne/leie alt?

Ansvar for kiosken på leiren kan også legges til alumnklubben i 4H-fylket, men hvis dere ønsker å ha ansvar for dette selv, er det flere ting å tenke på: Hva skal dere selge i kiosken, hvor skal kiosken være plassert og hvilke betalingsløsninger skal dere bruke?

Her er noen punkter som er viktige å tenke over med tanke på kiosk:

Vareutvalg
Hva skal dere selge? Skal dere for eksempel ha en "sunn" profil på leiren? Bør dere ha noen litt mettende alternativer som toast/pølser, eller holder det med potetgull og godteri? Det er også vanlig at noen deltakere glemmer grunnleggende toalettsaker som tannbørste, tannkrem, såpe og lignende – kanskje dere bør selge dette også? Det er også vanlig å selge 4H-artikler på leir. Har dere egne leirartikler dere ønsker å selge, eller vil dere selge artikler fra nettbutikken til 4H Norge?

Prising av varer
Dere må sette opp fornuftige priser på varene dere selger. Samarbeid med økonomikomiteen om dette. Kanskje det dere tjener i kiosken kan brukes på andre ting på leiren?

Betalingsløsning
Kontant, bankkort, vipps, spesielle betalingskort – det finnes flere ulike betalingsmuligheter som kan være aktuelle på leiren. Det viktigste er å opplyse tydelig om hvilken betalingsmulighet det vil være hos dere, og legge til rette for dette. Samarbeid med økonomikomiteen om dette. 

Åpningstider
Når skal kiosken være åpen og når skal den være stengt? Finn gode tider i programmet for hva som passer og ikke. Den bør kanskje være stengt når det skjer noe på scenen, men være åpen under diskoteket?

Hvem skal stå i kiosken?
Skal dere stå i kiosken selv, eller trenger dere andre frivillige til dette? Sett opp en vaktliste for når og hvem som skal stå i kiosken. Husk at man også må ha tid til å fylle på varer og lignende.

Plassering av kiosken
Hvor kiosken blir plassert kan ha mye å si for hvor mye som blir solgt. Her er sentralitet og nærhet viktige faktorer. Hvor oppholder deltagerne seg og hvor er de når de vanligvis ønsker å handle? Kanskje dere kan ha en minikiosk med litt færre varer som dere kan sette opp ved volleyballbanene når det er turnering der?

Returordning for usolgte varer
Det er vanskelig å beregne nøyaktig hvor mye man kommer til å selge i kiosken, så pass på å ordne gode muligheter for å enten returnere varer dere ikke selger eller avtale å selge/gi dem videre til andre. Mange butikker er villige til å ta imot ubrutte/uåpnede esker og pakker, så pass på å åpne kun én eske av hvert produkt til enhver tid, samt ikke åpne nye pakker mot slutten av leiren uten at det er behov for det. Det er også mulig å tenke alternativt: Kanskje dere kan bruke rester fra kiosken som premier til volleyballturneringen eller andre konkurranser? Eventuelt kan dere kanskje kose dere med kioskrestene på evalueringsmøtet for leiren, eller på neste 4H-møte. Finner dere andre måter å gå tom for varene på uten å kaste dem er det kjempefint. Det viktigste er å unngå matsvinn!

 

Etter å ha planlagt alt dere må gjøre i kiosk- og miljøtorgkomiteen, er det tid for å gjennomføre leiren. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet:


Etter å ha gjennomført leiren, må dere skrive en rapport, med en evaluering av alle komiteenes arbeid. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet: