Dette oppdraget er ett av flere alternativer for steg to i serien "Arrangere leir". Steg én handler om oppstartsmøte, steg tre om gjennomføring og steg fire om evaluering og rapportskriving. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om å arrangere leir, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de fire stegene, der steg to inneholder minst ett alternativ.Ingen 4H-leir uten en volleyballturnering! Det er volleyballkomiteen har ansvar for å arrangere turneringen på leir. Komiteen bestemmer også hvordan spillesystemet skal foregå. Skal turneringen ha kvalifiserende gruppespill? Skal man spille på tid eller poeng? Hvem skal være dommere, og hvilke regler skal dere forholde dere til?


Arbeidsoppgaver som ofte hører til volleyballkomiteen:

 • Ordne nok volleyballbaner, inkl. nett, oppmerking, ball, samt et dommersett med poengskjema (og evt. poengtavle), fløyte og penn.
 • Ha en mal på kampoppsett som er fleksibelt og kan endres raskt på bakgrunn av antall påmeldte lag
 • Ha et system for lagpåmeldinger og dommere
 • Informere godt om regler og spillsystem
 • Et sekretariat som fortløpende registrerer resultater 
 • Gjennomføre turneringen fra start til slutt


Andre tips:

 • Gruppespill er ofte en fin start – da får alle lag muligheten til å spille et visst antall kamper før de ryker ut (tre kamper hver i gruppespill pleier å være en god løsning).
 • Det er lurt å spille på tid i gruppespill – da er det enklere å beregne tiden (spiller man to sett med første lag til 15 poeng, tar en kamp i gjennomsnitt 20 min).
 • Sjekk antall påmeldte lag på forrige leir, for å lettere beregne omtrent hvor mange lag det vil være på deres turnering.
 • Tenk alternativt: Har dere leir over flere dager, men ønsker ikke å vie en hel dag til volleyballturneringen, er det mulig å organisere korte gruppespill noen dager og sette av kun et par timer til selve sluttspillet (dvs. semifinaler og finaler) mot slutten av leiren.
 • Sørg for å ha nok dommere, evt. at lagene selv må stille med dommere underveis i turneringen.
 • Har man stor mulighet og plass, er det fint å ha en ekstra bane som deltakerne kan øve og varme opp på.
 • Det er lurt å gi dommeren mulighet til å stå på noe, fordi  det er enklere å få god oversikt over kampen fra høyden – potetkasse eller lignende er nok her.
 • Dobbeltsjekk gjerne om alle klubber/fylker har husket å melde på et lag – det er ikke uvanlig at lagpåmeldinger glemmes i alt annet som skjer på leiren.

 

Etter å ha planlagt alt dere må gjøre i volleyball, er det tid for å gjennomføre leiren. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet:


Etter å ha gjennomført leiren, må dere skrive en rapport, med en evaluering av alle komiteenes arbeid. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet: