Dette oppdraget er ett av flere alternativer for steg to i serien "Arrangere leir". Steg én handler om oppstartsmøte, steg tre om gjennomføring og steg fire om evaluering og rapportskriving. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om å arrangere leir, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de fire stegene, der steg to inneholder minst ett alternativ.Programkomiteen setter sammen et generelt dagsprogram (eks. når er vekking og morgensamling, når starter og slutter aktiviteter, når er måltidene) samt et rammeprogram for hele uka (eks. hva er hovedaktiviteten de ulike dagene).
 

I tillegg har programkomiteen ofte ansvar for å planlegge og gjennomføre følgende:

 • Åpnings- og avslutsningsseremoni
 • Morgensamlinger, flaggheising og flaggfiring
 • Kveldsunderholdning (inkl. eventuelle avtaler med band og lignende)
 • Sjekke "Lov om opphavsrett" i forbindelse med musikkavspilling
 • Premieutdeling
 • Åpen dag, eventuelt andre temadager
 • Kan ha tevlinger og volleyball som en del av sin oppgave


Noen ting å tenke på når man lager program:

 • Variasjon er bra!
 • Husk at leir ofte er ferie for deltagerne – trenger det skje noe hele tiden?
 • Sett av tid der deltagerne kan slappe av, mingle og bli kjent
 • Behold det tradisjonelle som føles som en viktig del av leiropplevelsen
 • Prøv å tenke nytt – hva har aldri blitt gjort før?

 

Etter å ha planlagt alt dere må gjøre i program- og underholdningskomiteen, er det tid for å gjennomføre leiren. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet:


Etter å ha gjennomført leiren, må dere skrive en rapport, med en evaluering av alle komiteenes arbeid. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet: