Dette oppdraget er ett av flere alternativer for steg to i serien "Arrangere leir". Steg én handler om oppstartsmøte, steg tre om gjennomføring og steg fire om evaluering og rapportskriving. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om å arrangere leir, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de fire stegene, der steg to inneholder minst ett alternativ.Hvilke aktiviteter skal dere tilby på leiren deres? Kom med egne ideer, ta imot ideer og ønsker fra andre, og kartlegg hva som faktisk er mulig å tilby. Kanskje dere har en unik aktivitet i nærheten eller en dyktig ressursperson som kan lære bort noe spesielt?

Pass også på å ha gode avtaler med de som skal arrangere aktivitetene, og sørg for å ha reserveplaner hvis noen aktiviteter må bli avlyst.


Andre viktige ting å tenke på når dere kartlegger aktiviteter:

 • Skjer aktiviteten på leirområdet eller utenfor?
 • Trenger dere transport til aktiviteten hvis den ikke er på leirområdet?
 • Hvem skal ta ansvar for å lede aktivitetene? Finn gode instruktører.
 • Er det behov for ekstra vakter, flere voksne eller andre kvalifiserte på noen av aktivitetene? For eksempel vil det være behov for flere personer med livreddningskurs på en båtaktivitet, eller flere voksne på en gåtur utenfor leirområdet, enn på en ballaktivitet på leirområdet.
 • Det er lurt å ha et variert aktivitetstilbud for at flere skal være interesserte i å delta på leiren (eks. ikke bare ha mange ulike ballaktiviteter, men også tilbud fra andre temaområder)
 • Det må være nok aktivitetsplasser til alle deltakere
 • Skal det være egenandel på noen aktiviteter som kommer i tillegg til deltakeravgiften? Husk at det bør være aktiviteter som ikke har egenandel også.
 • Kreves det egne tillatelser for at deltakeere kan være med på aktiviteten? Hvis ja, hvordan skal tillatelsene samles inn?
 • Hva slags utstyr er det behov for til de ulike aktivitetene? Er det noe dere eller instruktøren på aktiviteten skaffer?


Det er bare fantasien som setter grenser for hvikle aktiviteter man kan tilby på leir. Her er likevel noen eksempler:

 • Smiing
 • Baking i steinovn
 • Volleyballdommerkurs
 • Gåtur til en fjelltopp i nærheten
 • Kanopadling
 • Mat på bål
 • Klatring
 • Swingkurs
 • Origami
 • Leirdueskyting
 • Besøk på en lokal 4H-gård

 

Etter å ha planlagt alt dere må gjøre i aktivitetskomiteen, er det tid for å gjennomføre leiren. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet:


Etter å ha gjennomført leiren, må dere skrive en rapport, med en evaluering av alle komiteenes arbeid. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet: