Dette oppdraget er ett av flere alternativer for steg to i serien "Arrangere leir". Steg én handler om oppstartsmøte, steg tre om gjennomføring og steg fire om evaluering og rapportskriving. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om å arrangere leir, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de fire stegene, der steg to inneholder minst ett alternativ.


Den tekniske komiteen tilrettelegger for at programmet skal kunne gå sin gang, og for at leiren har grunnleggende ting på plass. Dette inkluderer alt fra valg av leirplass, til å fikse scene/lyd/lys, organisere transport av bagasje på ankomstdagen, fikse doer og dusjer, hvordan håndtere søppel, med mer.

Husk at hver leir og leirplass har ulike behov. Under har vi skrevet opp de viktigste tingene å tenke på, men det kan godt hende at noen av dem allerede er løst der dere skal være, eller at dere har andre behov som ikke er skrevet opp her. Det viktigste er uansett at jo mer dere planlegger og tar høyde for nå, desto bedre er dere forberedt på hendelser som kan dukke opp underveis. Lykke til med planleggingen!
 

Leirplass

Vær nøye med valg av leirplass. En god leirplass kan lette mye av arbeidet til komiteen. Vurder de forskjellige plassene opp mot hverandre med deres fordeler og ulemper. 

Dette er lurt å tenke på når det gjelder leirplass:

  • Leirplassen bør ligge fint til, helst utenfor allfarvei, må være stor nok (både til teltplass og aktivitetene underveis i leiren)
  • Det må være tilgang til drikkevann
  • Leirplass nær vann og myr kan lett by på mye mygg
  • Morgensol er en fordel i kjølige morgentimer
  • Det må være plass til et leirkontor
  • Det bør være en mulighet til å tørke klær under tak
  • Badeplass i nærheten er populært, men husk at det krever ekstra oppsyn

Husk også å ordne en god og skriftlig avtale med grunneier som beskriver hvilke områder som kan brukes, hvilke retter og plikter begge parter har, med mer. Avtalen bør også fastsette en konkret leiesum. 
 

Vann og vaskeplass
Det må være tilgang til rent drikkevann på området. Det er lurt å lage en fast plass hvor deltagerne kan hente drikkevann. Vaskeplass kan ordnes på samme sted ved å sette opp et rør med flere kraner. Pass også på at vannet renner vekk fra området på et vis. For å hindre at det blir mye søl og gjørme på bakken rundt kranene, kan også legge ut paller å stå på.

Toalett og dusj
Det er mange måter å løse toalett- og dusjtilgangen på. Er leiren på en skole eller lignende, kan man ofte låne fasilitetene der. Er det ikke toaletter eller dusjer der fra før av, bør det leies inn do- og dusjbrakker eller lignende. Det må også være tilgang til toalett og dusj for rullestolbrukere eller andre med spesielle behov. Husk at å sette opp mobile fasiliteter må bli godkjent av det offentlige. Spør grunneier og/eller teknisk etat i kommunen om råd. Husk også å sette opp vakter som kan vaske toalettene jevnlig.

Søppel
Naturen er en viktig del av 4H-leiren, og det er viktig å ikke forurense den med søppel. Det er også bra for klubben å kunne forlate leirplassen like ryddig som den var – det setter grunneier stor pris på, og bidrar til å gi 4H et godt rykte i nærmiljøet. Sørg derfor for å ha gode rutiner for søppelhåndtering under leiren. Det er lurt å sette opp søppeldunker flere steder på leiren, både i teltområdet, ved kiosken, ved volleyballbanen og generelt der deltagerne samler seg. Snakk med teknisk etat i kommunen – kanskje dere kan få låne søppelkasser og få søppelsekker gratis. Husk også å sette opp vakter som kan tømme søppelkassene jevnlig. Kanskje det er behov for en ATV med henger som kan kjøre rundt og samle fulle søppelsekker? Det er også lurt å ha en rutine på tomme brusflasker og pant.

Flagg
4H-flagget skal alltid vaie over en 4H-leir. Hvis dere ikke har tilgang til en flaggstand, kan det hende at kommunen eller andre organisasjoner har flaggstenger til utlån. Det er også mulig å lage en enkel flaggstang av et høyt tre, med en trinse og spiker i topp og bunn. 4H-flagg kan kjøpes i nettbutikken til 4H Norge, men kan også lånes av 4H i fylket. Dersom dere også vil ha nasjonalflagget på leiren, må dere huske at det finnes egne regler for når det norske flagg skal heises og fires.

Oppslagstavle og skilt
Det er kjekt med en oppslagstavle på leiren, der diverse info henges opp (eks. kart over leirområdet, telefonnummer hvis man trenger hjelp, kampoppsettet til volleyballturneringen, og lignende). Husk at det som blir hengt opp på tavla bør tåle vann ,og at tavla må være stødig så den ikke blåser bort. Det kan også være fint å sette opp skilt til leirkontor og toalett, hvis dette ikke er godt synlig.

Bål
Det er ofte populært med bålplass på leiren, der folk kan samle seg på kvelden for å snakke, synge sammen og kanskje grille marshmallows. Husk imidlertid at det ikke er lov å fyre opp bål i skog og mark i tidsrommet 15. april - 15. september. Ønsker dere å ha et leirbål, må dere søke om lov fra brannsjefen i kommunen. 

Scene, lyd og lys
Det er lurt å ha en scene på leiren, for både morgensamlinger, informasjon og underholdning. Sjekk med kommunen om de har en mobil scene til utlån. Alternativt er det også mulig å bruke en henger eller et lastebilplan, eller å bygge en scene selv. Det kan også hende at dere trenger både lydanlegg og ekstra lys, særlig hvis dere planlegger diskotek på kvelden. Husk i så fall å legge opp til nok strøm til scenen.

Lys ellers på leiren
Noen områder bør lyses opp ekstra om natten. Dette gjelder veien fra teltomåredet til toalettene og rundt oppslagstavlen med telefonnummere for hjelp. Hvordan fikser dere dette?

Vakthold
Det er lurt å sette opp vakthold i og rundt leiren, både for å holde uønskede gjester ute og for å passe på at deltakerne ikke forlater leirområdet. Finn ut hvor det bør være vakter og til hvilke tidspunkter de bør være der, og skaff nok vakter for å dekke behovet deres. Her er det lurt å samarbeide med andre organisasjoner fra nærmiljøet – kanskje de kan stille med frivillige som kan hjelpe dere? 

Førstehjelp og beredskap
Det er viktig å legge til rette for at deltagerne kan få god førstehjelp hvis uhellet er ute under leiren. Kjenner dere noen foreldre eller andre voksne som kan ta ansvar for dette, eller bør dere leie inn en førstehjelpsorganisasjon? Generell beredskap på leir er også svært viktig. På nettsidene til 4H finner dere en beredskapsplan som gjelder alle ledd i organisasjonen, og som skisserer ansvar, organisering og rutiner ved uønskede hendelser og kriser på 4H-arrangementer. Der finner dere også tiltakskort som beskriver hva som skal gjøres ved ulike type hendelser, varslingsplaner som forteller noe om hvem som skal varsles når, samt skjemaer for både risikovurdering, loggføring og rapportering. NB! Det kan være nyttig å opprette en egen beredskapskomité ved større arrangementer.

Strøm
Det er behov for mye strøm på leiren. Derfor er det viktig å kartlegge hva man ha strøm til, hva man bør ha strøm til, og hva man kan ha strøm til. Hvordan skal dere dekke dette behovet på best mulig måte? 

Transport
Det er ofte behov for transport til og fra aktivitetene på leiren. Dette er noe enten teknisk komité eller aktivitetskomiteen har ansvar for. Er det nok å finne frivillige voksne som stiller med bil, eller er det behov for å leie buss(er)? Det kan også være behov for transport av bagasje til og fra leirområdet – særlig på de største leirene.

 

Etter å ha planlagt alt dere må gjøre i teknisk komité, er det tid for å gjennomføre leiren. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet:


Etter å ha gjennomført leiren, må dere skrive en rapport, med en evaluering av alle komiteenes arbeid. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet: