Dette oppdraget er ett av flere alternativer for steg to i serien "Arrangere leir". Steg én handler om oppstartsmøte, steg tre om gjennomføring og steg fire om evaluering og rapportskriving. For å sette sammen et 4H-prosjekt som handler om å arrangere leir, anbefaler vi å velge ett oppdrag fra hvert av de fire stegene, der steg to inneholder minst ett alternativ.Økonomikomiteen har ansvar for pengefordelingen på leiren og å skaffe sponsorer for å redusere utgiftene.

Det er mulig å søke om økonomiske støtte til leiren gjennom flere fond og legater, og det er svært nyttig å bruke kontakter i nærmikljøet for å få spons fra lokale bedrifter. Husk at det også er mulig å søke om varer og tjenester istedenfor penger (eks. tremateriell til bygging av scene eller premier til vinnere av konkurranser og tevlinger). 4H samarbeider også med en rekke organisasjoner som er med i Norsk Landbrukssamvirke – kanskje de kan sponse dere med noe?

Når dere søker om støtte, bør dere skrive helt konkret hva dere søker om og fortelle litt om leiren (eks. tema, relevante deler av programmet, hvor og når leiren er og forventet deltagerantall). Husk! Ikke skriv lik søknad til alle – fremhev de programpostene dere tror den enkelte mottakeren er interessert i. 

Husk også å sette av en økonomisk buffer til uforutsette utgifter, men forsøk samtidig å få deltageravgiften så lav som mulig.

Tips: Bruk rapporter fra tidligere leirer for å se hvor mye som ble brukt på de ulike postene, men ikke la disse stå i veien for dere til å tenke nytt!
 

Eksempel på inntekter:

 • Deltageravgift
 • Kioskoverskudd
 • Støtte fra kulturkontoret
 • Støtte fra organisasjoner og bedrifter
 • Støtte fra legater og fond
 • Støtte fra 4H i fylket (underskuddsgaranti)
   

Eksempel på utgifter:

 • Leie av leirplass/lokale
 • Mat
 • Teknisk utstyr og anlegg
 • Doer og vaskeplass
 • Materiell til aktiviteter
 • Materiell og premier til konkurranser
 • Leirminne
 • Underholdning

 

Etter å ha planlagt alt dere må gjøre i økonomikomiteen, er det tid for å gjennomføre leiren. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet:


Etter å ha gjennomført leiren, må dere skrive en rapport, med en evaluering av alle komiteenes arbeid. Vi har laget et eget oppdrag for dette, som også kan legges til i prosjektet: