For medlemmer:

Etter de nye endringene av prosjektplattformen ble lansert i februar, har vi nå oppdatert flere opplæringsvideoer. Dette gjelder opplæringsvideo 6 - 10.

Videoene forklarer:

For klubbrådgivere:

Vi har også nå laget tre helt nye opplæringsvideoer for klubbrådgivere som forklarer:

Til høsten vil det også komme egne videoer som forklarer vurdering av prosjekt.

Flere er nok godt i gang med prosjektet sitt og noen er kanskje akkurat kommet i gang. Vi anbefaler likevel at dere ser alle opplæringsvideoene, slik at dere er oppdatert om bruken av prosjektplattformen. Klubbrådgivere anbefales også å se opplæringsvideoene rettet mot medlemmer for å få en bedre forståelse av prosjektflyten. Dersom dere skal se videoene på et klubbmøte, men ikke har tilgang til internett der dere skal være, kan dere laste ned videoene her.

informasjonssidene finner du mer informasjon om prosjektplattformen og digitale prosjekter. Du kan også trykke deg rett inn til filmene på YouTube her.