Fordelingsutvalget, som deler ut støtte fra Barne og likestillingsdepartementet til bl.a. 4H Norge, har lagt inn kriterier for at medlemskap skal være tellende. Et av kriteriene er at alle medlemmer - det året de fyller 15 år - må bekrefte at de er frivillig innmeldt i 4H. Får vi ikke denne bekreftelsen, kan vi ikke inkludere medlemmet som et tellende medlem.

Hvert år sender 4H Norge derfor en e-post og evt. SMS til alle 15-åringer, som har betalt kontingenten via medlemssregisteret. Ved å trykke på vedlagt link i epost eller sms får det respektive medlemmet mulighet til å bekrefte medlemskapet sitt.

4H Norge har i dag ca 600 medlemmer som fyller 15 år i år, og som i dag får tilsendt e-post /SMS. Vi oppfordrer alle til å bekrefte medlemsskapet sitt.

Brukerveiledning: slik bekrefter du medlemskap - 15-åringer (DOCX, 1MB).